Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
24.02.2023
17:46
Odlagališče NSRAO v Vrbini
Grafika: ARSO
Na Upravi za jedrsko varnost so v sodelovanju z Upravo za varstvo pred sevanji pripravili osnutek Resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033.

Resolucija o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033

Kot pravijo v sporočilu, je resolucija programski dokument, ki predstavlja temeljno usmeritev in dolgoročno zavezanost Republike Slovenije k jedrski in sevalni varnosti, njena vsebina pa sledi temeljnim standardom Mednarodne agencije za atomsko energijo. V predlogu resolucije je tako podrobneje obravnavanih deset temeljnih načel jedrske in sevalne varnosti, opisane so jedrske in sevalne dejavnosti v Sloveniji ter predstavljen pregled mednarodnega sodelovanja tako znotraj Evropske kot zunaj nje.

Jedrska in sevalna varnost - zakonodaja, vzdrževanje kompetentnosti

"Na kratko je povzeta tudi veljavna zakonodaja na področju jedrske varnosti in varstva pred sevanji ter podan opis institucionalnega okvirja. Posebno poglavje je namenjeno vzdrževanju kompetentnosti vseh deležnikov na področju jedrske in sevalne varnosti ter raziskavam, izobraževanju in usposabljanju na tem področju. Nazadnje resolucija določa tudi konkretne cilje in ukrepe za njihovo doseganje, način spremljanja izvajanja resolucije ter poročanje o njej," dodajajo.

Nadgradnja resolucije 2013-2023

Predlog resolucije nadgrajuje veljavno resolucijo, ki je bila sprejeta za obdobje 2013-2023 in se sedaj izteka. Besedilo predloga resolucije je objavljeno na spletni strani e-demokracije. Pripombe, predloge in pobude sprejemajo do 26. marca 2023 na naslov gp.ursjv@gov.si v obliki »sledi spremembam«. Po zaključeni javni razpravi se bodo do vseh pridobljenih pripomb, predlogov in pobud opredelili ter jih sporočili predlagateljem.

energetika
krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja