Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
18.05.2023
15:27
GEN energija, nova nadzornika
Foto: arhiv ePosavje
V sredo, 31. avgusta 2022, je uprava Slovenskega državnega holdinga (SDH) naložila nadzornemu svetu in poslovodstvu družbe GEN energija, da poroča upravi o zaostrenih tržnih razmerah.

Šesta točka sklepa št. 181

KRŠKO Uprava Slovenskega državnega holdinga (SDH) je na zadnji avgustovski dan lanskega leta sprejela sklep št. 181/27/22, v katerem je šest točk - v zadnji so zapislai, da mora nadzorni svet in poslovodstvo družbe GEN energija upravi SDH poročati - med drugim tudi - o zaostrenih tržnih razmerah.

Energetska draginja: Poročanje s kazalci in posledicah izvajanja interventnih predpisov

Ob prihajajoči energetski draginji na prehodu v meteorološko jesen so tako nadzornem svetu in upravi GEN energije, generalni direktor GEN energije je bil v času sprejetja tega sklepa še Blaž Košorok, naložili, da "zaradi povečanih tveganj družbe in skupine GEN iz naslova zaostrenih tržnih razmer ter interventnih predpisov/zakonodaje za obvladovanje energetske draginje, mesečno poročilo o poslovanju ustrezno dopolni s kazalci in podatki o finančnih in poslovnih posledicah izvajanja interventnih predpisov s področja obvladovanja energetske draginje, posledicah volatilnosti cen na področju energentov na poslovanje skupine, podatki o razpoložljivosti in zalogah ključnih energentov, posledicah hidroloških razmer na poslovanje skupine ter o vplivu navedenih okoliščin na načrtovanje in izvajanje ključnih investicij."

Izpostavljenost, tveganja in pravočasno opozarjanje

V drugem delu tega sklepa so tedaj zapisali, "da naj družba GEN energija, d. o. o. pripravi predlog relevantnih kazalnikov, ki po oceni nadzornega sveta in poslovodstva družbe GEN energija, d. o. o. najbolje odražajo izpostavljenost in tveganja družbe ter skupine GEN energija in pravočasno opozarjajo na odstopanja pri ključnih spremenljivkah poslovanja. Predlog kazalnikov se nato uskladi še s predstavniki ustanovitelja."

Poročanje zdaj ni več potrebno

Uprava SDH, pod četrtkov sklep je podpisan član uprave Janez Tomšič, ta sklep zdaj razveljavila. Kot piše v dokumentaciji, "poročanje družbe GEN energija, d. o. o., ustanovitelju, v skladu s 6. točko sklepa ustanovitelja družbe št. 181/27/22 z dne 31. 8. 2022, se z dnem sprejema tega sklepa preneha izvajati."

GEN Energija SDH

Kaj je pisalo v 6. točki tega sklepa?

Ustanovitelj nalaga nadzornemu svetu in poslovodstvu GEN energija d. o. o., da se zaradi povečanih tveganj družbe in skupine GEN iz naslova zaostrenih tržnih razmer ter interventnih predpisov/zakonodaje za obvladovanje energetske draginje, mesečno poročilo o poslovanju ustrezno dopolni s kazalci in podatki o (i) finančnih in poslovnih posledicah izvajanja interventnih predpisov s področja obvladovanja energetske draginje, (ii) posledicah volatilnosti cen na področju energentov na poslovanje skupine, (iii) podatki o razpoložljivosti in zalogah ključnih energentov, (iv) posledicah hidroloških razmer na poslovanje skupine ter (v) vplivu navedenih okoliščin na načrtovanje in izvajanje ključnih investicij. Družba GEN energija, d. o. o. naj pripravi predlog relevantnih kazalnikov, ki po oceni nadzornega sveta in poslovodstva družbe GEN energija, d. o. o. najbolje odražajo izpostavljenost in tveganja družbe ter skupine GEN energija in pravočasno opozarjajo na odstopanja pri ključnih spremenljivkah poslovanja. Predlog kazalnikov se nato uskladi še s predstavniki ustanovitelja.

Vir: Sklep št. 181/27/22

gen energija
energetika

Pridružite se nam

Novice iz Posavja