Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
25.05.2023
14:36
SP-jevci v Posavju
Foto: arhiv ePosavje
Po podatkih Poslovnega registra Slovenije je bilo na zadnji dan lanskega leta v Posavju registriranih 3.367 samostojnih podjetnikov. Samostojni podjetniki so lani izboljšali rezultate poslovanja.

Lani v Posavju 523 novih registracij s.p.-jev

KRŠKO Na Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve so v lanskem letu zabeležili 523 novih registracij samostojnih podjetnikov, 376 jih je svojo dejavnost izbrisalo, je bil pa vložen tudi en stečajni postopek podjetnika. Podatke iz letnih poročil za leto 2022 je sicer predložilo 1.824 podjetnikov posavske regije, kar je 41 podjetnikov manj kot leto prej. "Na manjše število predloženih letnih poročil so vplivali samostojni podjetniki, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki niso zavezani k predložitvi letnega poročila. Teh je bilo v letu 2022 1.522, v letu 2021 pa 1.320," pravijo. 

258 milijonov evrov prihodkov in 242 milijonov evrov odhodkov

Podjetniki so v letu 2022 ustvarili 258 milijonov evrov prihodkov in 242 milijonov evrov odhodkov. Leto 2022 so zaključili z neto podjetnikovim dohodkom 2,17 milijonov evrov, ki je bil za 7 % višji kakor v letu 2021. Kakor so dodali, "so podjetniki izkazali 19 milijonov evrov podjetnikovega dohodka in 2 milijona evrov negativnega poslovnega izida. Podjetnikov dohodek se je v primerjavi z letom 2021 povečal za 10 %, negativni poslovni izid pa za 42 %."

Četrtino vseh prihodkov so ustvarili "avtomobilisti"

Ob tem je slabo četrtino vseh prihodkov posavskih podjetnikov ustvarilo 309 podjetnikov dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, malenkost manj prihodkov pa je ustvarilo 376 podjetnikov dejavnosti gradbeništva, ki so imeli najvišje število zaposlenih (567).

Največ so prodali na domačem trgu

Podjetniki so v letu 2022 izkazali 257 milijonov evrov poslovnih prihodkov. Ustvarili so jih predvsem s čistimi prihodki od prodaje na domačem trgu, 88 %, na trgu Evropske unije, 9 %, in na trgu izven Evropske unije, 1 %. Glede na preteklo leto so se čisti prihodki od prodaje na domačem trgu povečali za 21 %, čisti prihodki od prodaje na trgu Evropske unije za 32 %, čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU pa za 17 %.

100 evrov višja povprečna mesečna plača kot v 2021

V letu 2022 je bila povprečna mesečna plača na zaposlenega pri podjetnikih 1.379 evrov, 100 evrov več kot v letu 2021. V primerjavi s povprečno mesečno plačo zaposlenih v družbah je bila nižja, saj so zaposleni v družbah v letu 2022 povprečno mesečno prejeli 2.058 evrov plače. Neto dodana vrednost na zaposlenega je pri podjetnikih znašala 73.365 evrov, AJPES pa računa tudi kazalnik neto dodane vrednosti na nosilce dejavnosti, skupaj z zaposlenimi, ta je znašal 19.981 evrov, 9 % več kot v letu 2021.

brežice
podjetništvo

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja