Skip to main content
Sreda, 21. februar 2024
25.04.2023
21:09
Odlagališče NSRAO v Vrbini, Grafika: ARAO
Grafika: ARAO
Za gradnjo infrastrukture za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini so prejeli štiri ponudbe. Na Agenciji za radioaktivne odpadke (ARAO) so objavili, da bodo naročilo oddali.

Štiri ponudbe za gradnjo infrastrukture novega odlagališča NSRAO 

KRŠKO Potem ko so v začetku februarja podaljšali rok za zbiranje ponudb za gradnjo infrastrukture in tehnično varovanje gradbišča novega odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini do 10. marca, je 25. aprila uradno. Na razpis so prispele štiri ponudbe, najugodnejšo je oddal konzorcij štirih podjetij z glavnim ponudnikom Riko d.o.o. Dela prve faze izgradnje infrastrukture v Vrbini so ocenili na 5.789,542,65 evrov. Poleg družbe Riko so v konzorciju še družbe Kolektor CPG Nova Gorica, CGP Novo mesto in Kostak. 

Med prvo in drugo ponudbo 68.889,45 evrov razlike

Druga prispela ponudba družbe Pomgrad je bila ocenjena na 5.858.432,10 evrov, so pa ob pregledu ponudbe prejeli prav toliko točk - 15 točk za podaljšano garancijo za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela na 6 let ter 10 točk za tri dodatne referenčne osebe, kot najugodnejši ponudnik. Tako je bila pri končnem izboru odločilna za 68.889,45 evrov nižja ponudba prej omenjenega konzorcija štirih družb. 

Preostali dve ponudbi

Podjetje KOP Brežice je s partnerjem Proadria izgradnjo infrastrukture ocenil na 6.511.451,03 evrov, družba Rafael iz Sevnica pa na 7.762.961,38 evrov.

"Ponudniku se odda javno naročilo"

Kot je razvidno iz javno objavljene dokumentacije, je ponudba glede na merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe najugodnejša. "Ponudba ustreza razpisni dokumentaciji in tehničnim specifikacijam naročnika. Iz predloženih obrazcev in dokazil izhaja, da ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje in da ne obstajajo razlogi za izključitev. Ponujena cena ni neobičajno nizka oz. ne presega naročnikova sredstva. Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno in glede na merilo najugodnejšo ponudbo, zato se ponudniku odda javno naročilo," so zapisali. Na odločitev lahko neizbrani ponudniki v osmih delovnih dneh od objave vložijo zahtevek za revizijo.

Gradnja odlagališča NSRAO v Vrbini, maj 2021

Projekt v treh fazah

Po projektni nalogi izgradnje novega odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini so projekt razdelili v tri faze. V prvi fazi bo gradnja infrastrukture, tehnično varovanje in okoljski monitoring, v drugi fazi gradnja objektov odlagališča in zunanjih ureditev, v tretji fazi projekta pa izdelava in dobava portalnega dvigala ter dvigalne opreme.

Izdelava in dobava odlagalnih zabojnikov

Pred dnevi so objavili tudi rezultate javnega naročila za izdelavo in dobavo odlagalnih zabojnikov Na razpis sta prispeli dve ponudbi - nižja ponudba ponudnika CGP, d.d., Novo mesto in družbe Kolektor CGP d.o.o. iz Nove Gorice. Po pregledu obeh ponudb so ugotovili, da je bila najnižja ponudba za 4.515.947 evrov ponudba družbe CGP, d. d., Novo mesto s partnerjem Kostak, d. d., iz Krškega in podizvajalcem Igmat, d. d., iz Ljubljane. Ponudba omenjenega konzorcija je bila za skoraj 2,5 milijona evrov nižja od ponudnika Kolektor CGP d.o.o. iz Nove Gorice. Primorci so v ponudbi zapisali znesek 6.928.764,86 evrov. Oba zapisana zneska sta brez DDV.

odlagališče nsrao
energetika
krško

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja