Skip to main content
Sobota, 2. december 2023
17.11.2022
17:55
Sklad NEK, nadzorni svet
Foto: arhiv ePosavje
V četrtek je Vlada Republike Slovenije imenovala štiri nove nadzornike Javnega sklada Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško.

Štirje novi člani nadzornega sveta

V nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško je Vlada Republike Slovneije za mandatno dobo štirih let imenovala mag. Mirando Groff Ferjančič, Bronislavo Zlatković, dr. Primoža Gabriča in Luko Repanška.

Nadzorni svet ima pet članov, štiri imenuje vlada

Kot pravijo v obrazložitvi, "Zakon o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško določa, da sta organa sklada sta nadzorni svet in direktorica ali direktor. Nadzorni svet ima pet članov, in sicer predsednika, namestnika predsednika in tri člane. Štiri člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj. Vsaj en član nadzornega sveta mora biti javni uslužbenec oziroma javna uslužbenka ministrstva, pristojnega za finance, vsaj en član nadzornega sveta mora biti javni uslužbenec oziroma javna uslužbenka ministrstva, pristojnega za energijo in vsaj en član nadzornega sveta mora biti predstavnik lokalne skupnosti, na območju katere stoji NEK, imenovan po postopkih, kot jih določajo splošni akti občine."

Kdo je lahko imenovan za nadzornika?

In kdo je lahko imenovan za člana nadzornega sveta? V objavi o imenovanju pravijo, da je lahko za nadzornika "imenovana oseba, ki je strokovnjak za ekonomska, finančna ali pravna vprašanja in ima vsaj osem let delovnih izkušenj. Oseba, ki je imenovana za člana nadzornega sveta, ne sme biti pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, prav tako pa zoper osebo ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti."

sklad nek
krško
energetika

Pridružite se nam