Skip to main content
Petek, 22. september 2023
07.11.2022
13:28
Zaključen poziv LAS Posavje
Foto: RRA Posavje
Upravni odbor LAS Posavje je na 10. redni seji konec oktobra za sofinanciranje s sredstvi kmetijskega (EKSRP) sklada potrdil štiri nove projekte.

Prispelo osem predlogov, potrdili so štiri

KRŠKO Regionalna razvojna agencija Posavje je kot vodilni partner LAS Posavje novembra zaključila z vsemi postopki, povezanimi s potrditvijo operacij, oddanimi na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022 - Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Na četrti javni poziv kmetijskega sklada, ki je bil odprt do 8. septembra letos in za katerega so imeli razpisanih 172.690,75 evrov sredstev, so prejeli osem projektnih predlogov. Kot pravijo v sporočilu, so prijavitelji s partnerji skupno zaprosili za sofinanciranje v vrednosti 335.510,45 evrov.

LAS Posavje

Štirje potrjeni projekti

Po pregledu vlog in končanem ocenjevanju so potrdili štiri operacije iz omenjenega javnega poziva. Občina Brežice je prijavila projekt Banova domačija – okusimo dediščino (38.590,34 evrov), Občina Sevnica projekt Lokalno je povezovalno (50.000 evrov), Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem projekt Vključevanje mladih v prostovoljne reševalne službe za zagotavljanje varnosti na podeželju (34.787,14 evrov) in Mestna občina Krško projekt Edinstvena doživetja na posavskem podeželju (49.313,27 evrov).

Zadnji javni poziv v tem programskem obdobju

Četrti javni poziv LAS Posavje – sklada EKSRP je bil hkrati tudi zadnji javni poziv na območju LAS Posavje iz programskega obdobja 2014-2022. "Regionalna razvojna agencija Posavje aktivno spremlja snovanje strateških dokumentov nove finančne perspektive in se v sodelovanju z nacionalnimi organi upravljanja CLLD pripravlja na oblikovanje dveh novih Strategij lokalnega razvoja in LAS (ločeno za LAS ribiškega sklada in LAS CLLD - za regionalni in kmetijski sklad) do leta 2027," dodajajo.

rra posavje
krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam