Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
26.05.2023
09:28
Kako kaže v vinogradih
Foto: arhiv ePosavje
Na posavski izpostavi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) pravijo, da so v lanskem letu tudi posavske zadruge izboljšale rezultate poslovanja.

Posavske zadruge lani ustvarile 37,8 milijona evrov prihodkov

KRŠKO V letu 2022 je 19 posavskih zadrug ustvarilo 37,8 milijonov evrov prihodkov in 37,7 milijonov evrov odhodkov. Neto dodana vrednost zadrug je v letu 2022 znašala 6 milijonov evrov, kar je 24,0 % več kakor v letu 2021.

Neto dodana vrednost zadrug v letu 2022 znašala 6 milijonov evrov

"Čisti dobiček je ugotovilo 10 zadrug, čisto izgubo pa 6 zadrug," so zapisali na AJPES.  Neto čisti dobiček je v letu 2022 znašal 127 tisoč evrov, medtem ko je bila v letu 2021 ugotovljena neto čista izguba v višini 28 tisoč evrov.

krško

Pridružite se nam