Skip to main content
Nedelja, 24. september 2023
15.11.2022
19:19
Vipap Videm Krško, februar 2022
Foto: ePosavje.com
V družbi Vipap Videm Krško, ki je od 3. novembra lani v postopku prisilne poravnave in na njeno pravnomočnost še čakajo, pravijo, da so uspeli preživeti energetsko krizo med julijem in septembrom.

Tudi v novembru pozitiven trend obsega proizvodnje

KRŠKO Kot so v rednem poročilu dolžnika v postopku prisilne poravnave za sodišče zapisali v družbi Vipap Videm Krško, "so kljub izredno zaostrenem in nepredvidljivem spo trgu energentov prilagodili obseg proizvodnje v mesecu oktobru in povečali proizvodnjo na obseg pred nastopom ukrajinske vojne." Tako so uspeli povečati prihodke in prispevek za kritje fiksnih stroškov, pozitivni trend rasta obsega poslovanja pa se nadaljuje tudi v novembru, dodajajo. "Kazalnik EBITDA je v mesecu oktobru pozitiven +442.694 evrov in predstavlja 6,8 % prihodkov," so še zapisali.

Ohranili 305 delovnih mest

In kakor nadaljujejo, so uspeli preživeti energetsko krizo med julijem in septembrom ter ohranili poslovanje na dveh papirnih strojih, s tem pa so ohranili 245 delovnih mest v proizvodnji papirja in 60 delovnih mest v invalidskem podjetju Levas. 

Pa prisilna poravnava?

O postopku prisilne poravnave, na njeno pravnomočnost pa še čakajo, pravijo, da je bila ta 27. marca 2022 izglasovana. "Vendar eden izmed upnikov s svojimi neutemeljenimi ugovori, pritožbami in pojasnili vpliva na to, da prisilna poravnava še ni pravnomočno potrjena. S tem nastaja za družbo ogromna gospodarska škoda, ker družba mora še vedno poslovati pod pogoji prisilne poravnave, kar pomeni, da mora avansirati nabave surovin in energentov," so zapisali v poročilu.

O zavlačevanju

Kot tudi, "da zavlačevanje končanja postopka prisilne poravnave vpliva negativno tako na finančni položaj družbe, kar pomeni, da so s tem v slabšem položaju tudi novi delničarji družbe. S potrditvijo prisilne poravnave bo dolžnik imel možnost obvladovanja stroškov energentov in s tem bistveno izboljšal ekonomijo obsega, kar bo tudi omogočalo družbi slediti ciljem in obvezam načrta finančnega prestrukturiranja."

vipap videm krško
krško

Pridružite se nam