Skip to main content
Petek, 12. april 2024
15.02.2024
08:23
Foto: Občina Brežice
Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Brežice so na 7. seji sprejeli odloka o proračunu Občine Brežice za leti 2024 in 2025.

Proračun za letošnje leto v višini 45,8 milijona evrov namenja skoraj 23 milijonov evrov za investicije, med večjimi investicijami je nadaljevanje dograditve objekta zdravstvenega doma in lekarne v Brežicah, obširna obnova Doma kulture Brežice, priprava nadomestnih prostorov za izvajanje pouka v času obnove OŠ Artiče, obnova Ceste bratov Milavcev, gradnja vodovoda Križe in številne druge investicije.

Odhodki proračuna Občine Brežice za leto 2025 znašajo 41,2 milijona evrov, od tega je za investicije namenjenih 18,6 milijona evrov. Večje investicije načrtovane za leto 2025 so obnova OŠ Artiče (obnova se bo začela v kolikor bo mogoče pridobiti državna sredstva za sofinanciranje te investicije), gradnja kanalizacije v Krški vas in v Artičah, ureditev podjetniškega inkubatorja v prostorih Mestne hiše (v kolikor bo mogoče pridobiti sredstva za sofinanciranje), obnova odseka lokalne ceste Velike Malence-Vrhovska vas (predvideno sofinanciranje s strani MORS-a v okviru dogovora o sodelovanju), modernizacije in obnova cest, ipd.

Kot je dejal župan Ivan Molan se občina bori za dodatna sredstva, od koncesij do sredstev za obmejne občine, t.i. rento NEK  in sredstva v okviru sporazuma z MORS. Župan je poudaril, da žal ni na voljo državnih razpisov za sofinanciranje projektov kot so gradnja in obnova šol. Občina namerava vsako leto tudi kupiti stanovanja in tako povečevati fond občinskih stanovanj, ki so namenjene za mlade. Vrednost postavke za nakup stanovanj znaša 300.000 evrov.

Župan je povedal, da občina ob investicijah ohranja in tudi povečuje sredstva za delovanje javnih zavodov in društev, ki so pomemben dejavnik tako razvoja kot kakovostnega življenja v občini. Cilj občine je enakomerno razvijati vse krajevne skupnosti.

Tako tekoče naloge kot investicije so namenjene ohranjanju oz. zvišanju kakovosti življenja v občini za vse generacije občank in občanov. Cilje občine je, da s proračunskimi sredstvi izvaja vse naloge ter da namenja sredstva za delovanje javnih zavodov in društev ter da s projekti ustvarja ustrezne pogoje za delo, življenje in razvoj vseh, ki bivajo v občini.

občina brežice
občinski svet

Pridružite se nam

Novice iz Posavja