Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
15.09.2022
20:02
Nuklearna elektrarna Krško
Foto: ePosavje.com
Nuklearna elektrarna Krško je v avgustu v omrežje oddala 485.973,7 MWh električne energije, faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, sporočajo iz elektrarne.

V omrežje so oddali 485.973,7 MWh električne energije

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je v avgustu proizvedla 516.209,3 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 485.973,7 MWh električne energije, v tem mesecu je bila proizvodnja za 2 % manjša od načrtovane (496.000 MWh).

Faktor razpoložljivosti 100-odstoten

"Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij, vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati," so sporočili iz NEK.

Segrevanje reke Save

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v avgustu segrevala povprečno za 3°C in največ za 3°C od dovoljenih 3°C. Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v avgustu znašal 10,3 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca avgusta pa 43,1 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v avgustu znašal 0,00047 % (letne omejitve), do konca avgusta pa 0,0052 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v avgustu je znašal 0,09 % letne omejitve oziroma do konca avgusta 0,67 % letne omejitve. V tem mesecu so uskladiščili tudi 6,7 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

nuklearna elektrarna krško
energetika
krško

Pridružite se nam