Skip to main content
Petek, 22. september 2023
19.05.2023
07:27
Nuklearna elektrarna Krško po remontu na polni moči
Foto: arhiv ePosavje
Vlada Republike Slovenije je na četrtkovi seji sprejela državni Načrt zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči, verzija 4.0.

Verzija 4.0

Z novo verzijo državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči bodo nadomestili verzijo 3.0. Kot pravijo, bodo ministrstva in vladne službe, določeni v državnem načrtu, v treh mesecih po sprejetju tega sklepa izdelali priloge in dodatke iz državnega načrta in jih posredovali izvajalcem nalog in Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Nosilci načrtovanja na regijski ravni in drugi nosilci načrtovanja na nižjih ravneh načrtovanja bodo pripravili in uskladili načrte zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči v šestih mesecih po sprejetju tega sklepa.

Temeljni načrt, ki ureja jedrske nesreče v Sloveniji in okolici

Državni Načrt zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči, verzija 4.0, je temeljni načrt, ki ureja jedrsko nesrečo v Nuklearni elektrarni Krško z večjim izpustom radioaktivnih snovi, jedrsko nesrečo v tujini z vplivi na Slovenijo in radiološko nesrečo v Sloveniji ob nekontrolirani vrnitvi satelita z radioaktivnimi snovmi.

O izrednih dogodkih v NEK

Ob jedrski nesreči v Nuklearni elektrarni Krško se izdelujejo načrti zaščite in reševanja na vseh ravneh načrtovanja, od ravni organizacije do države, ob jedrski nesreči v tujini in radiološki nesreči pa od ravni občin do državne ravni. Izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob jedrski nesreči v Nuklearni elektrarni Krško temelji na klasifikaciji nevarnosti izrednega dogodka v elektrarni, vnaprej določenih območjih načrtovanja, akcijskih ravneh, na upoštevanju določenih časovnih okvirov in predhodni obveščenosti potencialno prizadetega prebivalstva. "Koncept odziva v prvi fazi temelji na klasifikaciji nevarnosti izrednega dogodka, kasneje pa na rezultatih meritev radioaktivnosti. Ključni zaščitni ukrepi so radiološka zaščita, zaklanjanje, evakuacija ter sprejem in oskrba evakuiranega prebivalstva," dodajajo v sporočilu.

O jedrski nesreči v tujini

Izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob jedrski nesreči v tujini je odvisno od oddaljenosti kraja nesreče, širjenja radioaktivnega oblaka proti Sloveniji in temelji na rezultatih meritev. Ključni zaščitni ukrep je radiološka zaščita.

In če pade satelit z radioaktvinimi snovmi

Izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob scenariju radiološke nesreče, ki lahko prizadene obsežno območje Slovenije, je odvisno od vrste satelita in temelji na rezultatih meritev na območju padca. Ključni zaščitni ukrep je radiološka zaščita, malo verjetna pa je tudi krajša evakuacija na manjšem(ih) območju(jih), kjer so razbitine satelita.

Rešilec, NMP Brežice

Ob upoštevanju splošnih načel varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob vseh treh scenarijih poteka ob upoštevanju splošnih načel varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obveznega izvajanja odločitev organov, pristojnih za vodenje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, varstva reševalcev ter ob uporabi splošnih meril za odrejanje zaščitnih ukrepov in/ali operativnih intervencijskih ravni ter v primeru jedrske nesreče v Nuklearni elektrarni Krško ob upoštevanju akcijskih ravni, so še zapisali.

nuklearna elektrarna krško
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja