Skip to main content
Sobota, 13. april 2024
27.12.2022
20:25
Vipap Videm Krško, februar 2022
Foto: ePosavje.com
Na Okrožnem sodišču v Krškem so v torek, 27. decembra, potrdili sklep o potrditvi prisilne poravnave družbe Vipap Videm Krško. Predlog za začetek postopka so sicer začeli 6. oktobra lani.

Sodišče potrdilo prisilno poravnavo

KRŠKO Na Okrožnem sodišču v Krškem so po dobrem letu dni od začetka postopka prisilne poravnave dolžnika VIPAP VIDEM KRŠKO proizvodnja papirja in vlaknin d.d., Krško, potrdili prisilno poravnavo. 

Navadne terjatve

Za navadne upnike je delež plačila terjatev upnikov 15 %, rok za plačilo terjatev upnikov je 31. december 2022, terjatve upnikov  pa se v obdobju od 3. novembra 2021 do poteka roka za njihovo plačilo obrestujejo po obrestni meri 0,00 %. "O navadnih terjatvah, ugotovljenih v postopku prisilne poravnave, se odloči tako, kot je navedeno v seznamu terjatev, ugotovljenih v postopku prisilne poravnave z 11. novembra 2022," pravijo v obrazložitvi.

Zavarovane terjatve

Ob tem so potrdili tudi prisilno poravnavo za zavarovane terjatve upnikov, po kateri se zapadlost plačila zavarovanih terjatev odloži do konca zadnjega dne v letu 2022 (31. decembra 2022), po tem pa se dolžnik zaveže plačati 15 % glavnice najkasneje do 31. decembra 2023, 15 % glavnice najkasneje do 31. decembra 2024, prav toliko tudi do 31. decembra 2025 in 2026, 40 % glavnice pa najkasneje do 31. decembra 2027. Kot so še zapisali, "se terjatve upnikov v obdobju od 3. novembra 2021 do poteka roka za njihovo plačilo obrestujejo po fiksni obrestni meri 3,00 % letno. Obresti se prvič plačajo najkasneje zadnjega dne koledarskega leta 2022, tj. 31. decembra 2022 (za dva meseca leta 2021, konkretneje od datuma sklepa o začetku prisilne poravnave in za leto 2022), nato pa za vsako tekoče leto najkasneje do 31. decembra tekočega leta."

Sklep o potrditvi prisilne poravnave v izvirniku objavljamo v nadaljevanju novice.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave:

Novembra nadaljevali s pozitivnim trendom rasti obsega poslovanja

Sredi decembra so sicer v rednem poročilu dolžnika zapisali, da se je pozitivni trend rasti obsega poslovanja nadaljeval tudi v novembru, ko so prihodke uspeli povišati še za 2,7%. Kazalnik EBITDA, tj. prihodki pred obrestmi, davki in amortizacijo, je bil v mesecu oktobru pozitiven 429.446 evrov in je predstavljal 6,4 % prihodkov. Predsednica uprave družbe Milena Resnik je v poročilu zapisala, da z veliko odgovornostjo gledajo v leto 2023. "Prestrukturiranje in postavitev novega poslovnega modela v letu 2022 ima dobra izhodišča za nadaljnjo rast in ustvarjanje 10% EBITDA. Ne želim, da bo zavlačevanje postopka prisilne poravnave na račun ugovora enega upnika v slabši položaj postavilo vse ostale upnike in nenazadnje tudi zaposlene," so zapisali 14. decembra. Trinajst dni pozneje je prisilna poravnava pravnomočno potrjena.

vipap videm krško
krško

Pridružite se nam