Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
23.04.2020
19:14
Hidroelektrarna Brežice, 23. april 2020
HE Brežice, Foto: ePosavje.com
Vlada Republike Slovenije je na sredini dopisni seji imela na dnevnem redu tudi predlog zakona o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save.

Na dopisni seji tudi o spodnji Savi

"Podpira Predlog zakona (...) za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save"

BREŽICE Kot so zapisali po dopisni seji, "Vlada Republike Slovenije podpira Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev in s katerim nadomešča mnenje z 12. marec 2020), saj zasleduje cilj optimizacije proizvodnje električne energije in bo hkrati omogočil pospešitev pridobitve gradbenega dovoljenja na podoben način, kot bi lahko bil v bodoče uveljavljen v predpisih s področja graditve objektov."

"Predlagana sprememba bo omogočila optimiziranje proizvodnje električne energije"

Kakor dodajajo, "gre za manj zahtevne spremembe zaradi uskladitve z drugimi predpisi, oziroma uskladitve že dogovorjenih pravic med koncedentom in koncesionarjem, kar naj bi izhajalo iz koncesijske pogodbe. Predlagana sprememba bo omogočila optimiziranje proizvodnje električne energije. V tej točki koncesijske pogodbe je zapisana pravica do uporabe objektov vodne infrastrukture ter objektov vodne energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju v času koncesije za proizvodnjo električne energije in pravica do posesti teh objektov ter soglasju s koncedentom uporabo objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju tudi za drug namen, kolikor to ni v nasprotju s koncesijsko pogodbo oziroma namenom objektov vodne infrastrukture."

O popolnosti vloge

"Namen predloga je omenjeni zakon tudi dopolniti z vidika pridobitve gradbenega dovoljenja v integralnem postopku. Predlog spremembe zakona v 2. členu predvideva, da naj bi se v integralnem postopku po 50. členu Gradbenega zakona ne glede na določbo 35. člena štelo, kdaj je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja objektov koncesije po tem zakonu popolna. Popolna naj bi bila že, če ji je priložena dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in poročilo o vplivih na okolje. Za popolnost vloge ne bi bilo več potrebno izkazovati pravice graditi. Podobna rešitev je predvidena tudi v spremembi Gradbenega zakona, ki je v pripravi in ki bo predvidoma za vse vrste objektov in za vse investitorje uveljavila možnost, da bi bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja popolna že, če ji je priložena (zgolj) dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, kar bi lahko pripomoglo k pospešitvi postopkov," še pišejo v sporočilu.

Hidroelektrarna Brežice, 23. april 2020

V petek v Brežicah na obisku dva ministra - za infrastrukturo ter okolje in prostor

V petek bosta sicer na obisku v Brežicah dva ministra iz aktualne ministrske ekipe. Dopoldne bo minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec v družbi državnega sekretarja Blaža Košoroka na delovnem obisku družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi, v družbi ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka in direktorja družbe HESS Bogdana Barbiča si bodo ogledali hidroelektrarno Brežice.

(bš)

hidroelektrarne
brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja