Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
28.04.2023
10:23
Labod je naprodaj
Foto: arhiv ePosavje
Okrožno sodišče v Ljubljani je v sredo sklenilo, da se lahko postopek odprodaje treh parcel na Vidmu v Krškem nadaljuje.

Labod "bo šel" za 910.000 evrov

KRŠKO Okrožno sodišče v Ljubljani je v sredo podalo soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe z datumom 27. april 2023. Predmet pogodbe je odprodaja treh parcel v katarski občini Videm (1315), parcel 1/8, 1/9 in 1/10, na kateri stoji propadajoči kompleks nekdanjega tekstilnega podjetja Labod. Kot je razvidno iz javno dostopnih virov, bo pogodba sklenjena v višini 910.000 evrov. Kdo je/bo kupec treh zemljišč na skoraj 10.000 kvadratnih metrih veliki površini med železniško progo Dobova - Zidani  Most in Cesto 4. julija, iz objavljenih podatkov zaenkrat še ni znano.

Februarja lani so začeli iskati nove lastnike

Spomnimo, februarja lani so objavili poziv z javno dražbo za prodajo kompleksa Labod na Vidmu. Ponudbe so zbirali do 25. aprila 2022, točno leto dni po tem, pa je znano, da bo kompleks dobil novega lastnika. Na konec decembra podano soglasje sodišča za sklenitev prodajne pogodbe se je pritožil upnik AG Finance d.o.o., "ker vabilo za zavezujoče zbiranje ponudb z dne 4. oktober 2022 ni bilo pripravljeno v skladu z določbami ZFPPIPP, ni določen rok za plačilo kupnine, zaradi navedenega je bil tudi prikrajšan predkupni upravičenec Mestna občina Krško." Sodišče je v začetku aprila zavrnilo soglasje za sklenitev prodajne pogodbe za omenjeno zemljišče, tri tedne pozneje pa je soglašalo s prodajo kompleksa za 910.000 evrov.

krško

Pridružite se nam