Skip to main content
Sobota, 2. december 2023
09.09.2022
07:31
Elektrika, obvestila
Foto: freepik.com
V petek bodo v Posavju brez električne energije na območju transformatorskih postaj Vrh Boštanj, Rimš, Zaloke, Cerina in Kozje.

Kje bo v petek motena oskrba z električno energijo?

Brežice

V Posavju bo v petek motena oskrba z električno energijo na območju občine Brežice na območju transformatorske postaje Cerina straža - nizkonapetostno omrežje Oštrbenk predvidoma med 8.30 in 10. uro.

Mokronog, Sevnica

Na območju nadzorništva Mokronog bo oskrba z električno energijo prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje Ravnik predvidoma med 8. in 10.30 uro, ter na transformatorski postaji Hom vas predvidoma med 11. in 14. uro. Brez elektrike bodo tudi na transformatorski postaji Vrh Boštanj - nizkonapetostno omrežje Rimc  med 8. in 14. uro.

Krško, Kostanjevica na Krki

V petek med 10. in 13. uro bo prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje Oštrc - nizkonapetostno omrežje KB Lapte, na transformatorski postaji Zaloke - AC med 7.30 in 8.30 ter med 14. in 14.30 uro, na območju transformatorskih postaj Rimš, Straža, Rimš – Mobitel, Mikote, Zaloke Rimš, Straža Rimš in Rimš drevesnica pa med 8.30 in 14. uro.

Bistrica ob Sotli

Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli bodo brez elektrike na območju transformatorske postaje Kozje - nizkonapetostno omrežje Mireje predvidoma med 8. in 12. uro, med 9. in 13. uro na območju transformatorske postaje Gaberje Zagorje - nizkonapetostno omrežje Vas, Bevc, med 9. in 13. ure pa tudi na območju postaje Šonovo vas - nizkonapetostno omrežje Šonovo.

elektrika
elektro celje
obvestila
brežice
sevnica
krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi