Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
02.11.2023
08:10
Foto: Envato Elements
Obvestilo o zaporah več cest.

Zapore cest

Občina Brežice obvešča o popolni oziroma delni zapori več cest. V času od 2. do 4. novembra 2023, bo zaprta cesta LZ 026011-C. bratov Milavcev-C. prvih borcev med stacionažo km 1.310 do km 1.410 in LZ 026051-Černelčeva-Pleteršnikova med stacionažo km 0.000 do km 0.080. Zapora bo 24 ur dnevno, zaradi sanacije oz. vzdrževalnih del na plinovodnem omrežju.

Komunala Brežice, d. o. o. obvešča o naslednjih popolnih zaporah:

Ceste  LC 024121 Dvorce-Žejno zaradi rekonstrukcije vozišča in izgradnje pločnika. Zapora bo postavljena od 2.11.2023 in bo trajala predvidoma do 2.2.2024. Obvoz bo označen z znaki.

Ceste LZ 026011 (Cesta prvih borcev), stacionaža od km 1,31 do km 1,41  in LZ 026051, stacionaža od km 0,00 do km 0,08 (Černelčeva), od 2.11.2023 do 4.11.2023. Obvoz bo označen z znaki.

Ceste LC 024521 Mali vrh-Blatno od 2.11.2023 do 16.11.2023.

Ceste Globoko-Bojsno 24622 na stacionaži od km 1,687 do km 2,208 (od HŠ 45A do križišča s cesto 525001 Župelevec-Bojsno). Obvoz bo označen z znaki. Zapora bo trajala predvidoma od 2.11.2023 do 10.11.2023.

zapora ceste
komunala brežice

Pridružite se nam

Poglejte tudi