Skip to main content
Sreda, 29. november 2023
12.04.2023
12:07
13 let Mestnega muzeja Krško
Foto: ePosavje.com
Mestni muzeji so tiste muzejske ustanove, ki so bile ustanovljene z namenom, da pokrivajo mikro prostore.

13 let Mestnega muzeja Krško

KRŠKO Tako s stalnimi in z občasnimi razstavami ter drugimi muzejskimi programi Mestni muzej Krško, ki deluje kot enota Kulturnega doma Krško, omogoča prepoznavanje kulturne dediščine mesta in občine. 30. marca so počastili 13-letnico njegovega delovanja.

Pomembni letnici: 1946 in 2010

30. marec je tudi dan krškega muzealstva in to zaradi več razlogov. "Prvo je bilo leta 1946. Valvasorjeva hiša je bila takrat razglašena za spomenik državnega pomena. Danes je to spomenik lokalnega pomena. V istem dopisu, ki ga je takrat prejela občinska uprava, je bil za predstojnika takratnega muzeja v Krškem imenovan Franjo Stiplovšek, slikar, ki ga poznamo tudi v Posavju. Potem leta 2010 pa smo v Krškem ponovno odprli muzej, Mestni muzej Krško," je povedala Nina Sotelšek iz Mestnega muzeja Krško.

Muzejska dejavnost je ena osrednjih dejavnosti Kulturnega doma Krško

Direktorica Kulturnega doma Krško Darja Planinc pravi, da je muzejska dejavnost ena osrednjih dejavnosti Kulturnega doma Krško. "Tudi sicer, saj jo izvajamo tudi na gradu Rajhenburg, smo upravljavci tega imenitno prenovljenega gradu, potem v delu Mencingerjeve hiše, Hočevarjev mavzolej. Sočasno ob prevzemu muzejske dejavnosti pa smo prejeli v upravljanje tudi Galerijo Krško, kjer se sicer razstavni program odvija že vrsto desetletij."

Lani rekorden obisk

Direktorica Kulturnega doma Krško ob tem dodala, da so lani 87.000 obiskovalci zabeležili rekorden obisk na ravni celotnega Kulturnega doma Krško.  V Mestnem muzeju Krško jih je bilo skoraj 7500, od tega polovico muzejskih obiskovalcev oziroma šolskih skupin. "Ker primarno je to, kar prezentiramo v Mestnem muzeju Krško, je zgodovina mesta in lokalne skupnosti, zato tudi primarno sodelujemo s šolskimi skupinami," dodaja sogovornica.

V 13 letih prav toliko stalnih razstav

Sicer pa so v trinajstih letih v muzeju pripravili 13 stalnih in 63 občasnih razstav. Trenutno jih je na ogled osem, njihova najnovejša je Štoviček in prijatelji s podnaslovom France Vardjan. "Razstava razkriva kulturni milje Krškega in to, kako so se krški intelektualci, posavski, povezovali med seboj. V tem konkretnem primeru izpostavljamo prijateljevanje Franceta Vardjana in Vladimirja Štovička, v zapuščini Franceta Vardjana pa se je kar naenkrat pojavil Božidar Jakac, tudi njegova dela, tudi skozi fotografije. Skratka, nikoli ne moremo izpostaviti samo dveh, vedno je to širši kontekst nekega pripovedovanja o lokalnih prebivalcih," je še povedala Nina Sotošek.

Mestni muzej Krško

Naslednja tema: Rudarstvo v Posavju

Trenutno se v Mestnem muzeju Krško ukvarjajo z raziskovanjem rudarstva v Posavju, torej s Premogovnikom Senovo. "Pridobili smo nekaj sredstev iz participativnega proračuna, tako da bomo v prvi fazi evidentirali pogovore z rudarji. Želimo si tudi evidentirati čim več predmetov, ki so še ostali. Produkt tega projekta bo video," dodaja Sotelšek. V tem letu bodo med drugim odprli občasno razstavo o Rezi Pirc in dopolnili nogometno razstavo.

krško
posavski tednik
video

Pridružite se nam

Poglejte tudi