Skip to main content
Sreda, 21. februar 2024
17.10.2022
13:14
Razvoj primarnega zdravstva v občini Brežice
V četrtek, 13. oktobra 2022, je v Dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice potekal pogovorni večer v sklopu prireditev prazničnega Brežiškega oktobra.

Razvoj primarnega zdravstva v občini Brežice

BREŽICE Dogodek je bil posvečen predstavitvi strokovne monografije Razvoj primarnega zdravstva v občini Brežice in pogovoru z njenim avtorjem, vnetim raziskovalcem lokalne zgodovine Posavja in plodovitim publicistom, Oskarjem Zoranom Zeličem. V pogovoru, ki ga je vodil bibliotekar dr. Dejan Pacek, so bila odstrta raznovrstna prizadevanja za ohranitev in izboljšanje zdravja tukajšnjega prebivalstva v daljni in bližnji preteklosti. Na dogodku sta spregovorila tudi direktorica Knjižnice Brežice mag. Tea Bemkoč in direktor Zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojević. Večer sta obogatili glasbeni točki, ki ju je pod mentorstvom Lucije Grošelj Borozan izvedel violončelist učenec Glasbene šole Brežice Benjamin Ferk.

Čeprav je knjiga izšla že v lanskem letu, je bila ob tej priložnosti prvikrat predstavljena javnosti. Avtor je v času priprave knjige nekajkrat obiskal Knjižnico Brežice in tu poiskal vire za svojo raziskavo. Pogovorni večer je imel zaradi tega poudarjen domoznanski značaj. V nagovoru je direktorica knjižnice pojasnila, da domoznanstvo označuje posebno dejavnost zbiranja, hranjenja, varovanja, obdelovanja, proučevanja in predstavljanja gradiv, vezanih na ožje geografsko področje; v primeru Knjižnice Brežice domoznansko območje predstavlja celotna brežiška občina. Zbirka se posodablja vsak dan in tako nikoli ni zaključena, njena vsebina pa želi nagovarjati kar se da širok krog uporabnikov tako za namen izobraževanja, raziskovanja ali informiranja. Medtem je Levojević v svojem nastopu povzel sodelovanje med Zdravstvenim domom Brežice in avtorjem knjige, ki mu je botrovala zavest o pomenu in dolžnosti ohranjanja zgodovinskega spomina.

Fotogalerija (Foto: Knjižnica Brežice):

Med razgibanim pogovorom je avtor povlekel vzporednice med ukrepi v boju proti epidemijam v preteklosti in danes, predstavil in ovrednotil vire o stanju zdravstva in zdravja na širšem območju Brežič v preteklih stoletjih ter opozoril na pomen odprtja novega bolnišničnega poslopja brežiške bolnišnice leta 1889. V nadaljevanju je bila pozornost namenjena nekaterim izstopajočim osebnostim med ranocelniki in prvimi zdravniki na območju občine Brežice, prav tako predstavitvi preventivne zdravstvene dejavnosti v okviru zdravstvenega doma v Cerkljah ob Krki, ki je bil odprt leta 1929 kot prvi v Posavju in drugi po vrsti na Slovenskem. Beseda je tekla o povojnih prizadevanjih za gradnjo sedanjega zdravstvenega doma v Brežicah in o brežiških stavbah, v katerih so pred tem delovale različne zdravstvene službe. Pojasnjeno je bilo tudi, zakaj in v čem zdravnik Alojzij Slavko Sušin izstopa v vrsti upravnikov oziroma direktorjev zavoda.

Udeleženci pogovornega večera so se lahko prepričali, da so razvoju primarnega zdravstvenega varstva na območju občine Brežice pot tlakovale generacije predanih in požrtvovalnih zdravstvenih delavcev, katerim smo izrekli zahvalo. Vsak je lahko prejel brezplačen izvod knjige, ki jih je za to priložnost podaril Zdravstveni dom Brežice. Posnetek pogovornega večera bo objavljen na YouTube kanalu, spletni strani in Facebooku Knjižnice Brežice.

dr. Dejan Pacek, Knjižnica Brežice

Objava je sofinancirana s sredstvi Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

brežice
knjižnica brežice

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Zadnje novice

Novice iz Posavja