Skip to main content
V Posavju -1.3° C Petek, 27. november 2020
18.02.2020
20:20
Lokalni program kulture v Brežicah
Grafika: ePosavje.com
Brežiški občinski svet je sprejel lokalni program kulture za naslednje petletno obdobje. Kar 6 odstotkov občanov občine Brežice je aktivnih v katerem od kulturnih društev, kar je nad povprečjem.

V Brežicah sprejeli lokalni program kulture

Leta 2015 je nastal prvi dokument, zdaj še drugi

BREŽICE Poleg številnih društev v občini delujejo številni akterji, od javnih zavodov do posameznikov, ki s svojimi projekti pomembno prispevajo k sooblikovanju programa na področju kulture. Patricia Čular, vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini Brežice, pravi, "je z vsemi temi akterji občina pristopila k pripravi lokalnega programa kulture za novo petletno obdobje. Sam pomen kulture smo prepoznali že leta 2015, ko smo se prvič odločili, da je za to področje potrebno pripraviti samostojni strateški dokument. Zdaj je občinski svet obravnaval in sprejel drugega zapovrstjo."

Tudi potujoča knjižnica in spominska soba dr. Toporišiču

Lokalni program kulture Občine Brežice določa šest različnih ciljev znotraj akcijskega načrta. Za doseganje posameznega cilja so oblikovali trideset konkretnih ukrepov, ki jih želijo dodati k dosedanjim programom podpore na področju kulture. "Med temi ukrepi je zagon potujoče knjižnice, s katero želimo približati knjigo bralcu na podeželju, potem želimo vzpostaviti oz. obnoviti in vzpostaviti upravljanje vodovodnega stolpa, vzpostaviti spominsko sobo dr. Toporišiču znotraj njegove domačije," dodaja sogovornica.

Želijo raziskati bogastvo narečij na območju občine

Tesno povezovanje kulturnih prireditev z razvojem kulturnega turizma

Program ravno tako predvideva tesno povezovanje posameznih kulturnih prireditev z razvojem kulturnega turizma. "V tem novem petletnem obdobju pa si želimo raziskati tudi bogastvo narečij na območju občine Brežice. Torej vse to nekako dodati k tem že rednim oblikovanim programom podpore," dodaja Patricia Čular.

Že letos začenjajo s projektom potujoče knjižnice

Milijon evrov letno

Občina letno programu kulture namenja dober milijon evrov oz. 3,6 odstotka proračunskih sredstev. Vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini Brežice še dodaja, "da dodatni ukrepi znotraj samega lokalnega programa niso ovrednoteni, ker jih bomo ovrednotili znotraj proračunskega dokumenta, so pa se pravi dodatek temu." Nekaj že v letu 2020, ko med drugim začenjajo s projektom potujoče knjižnice.

(pp, bš, eP)

brežice
video
posavski tednik

Pridružite se nam

Novice iz Posavja