Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
26.11.2022
10:53
Stop nasilju
Stop nasilju
Zavod EMMA, Center za pomoč žrtvam nasilja v Ljubljani deluje že 23. leto. Letos praznujemo tudi 15 let delovanja organizacijske enote v Krškem, ki je namenjena uporabnicam_kom s področja Posavja.

16 dni aktivizma proti nasilju nad ženskami

Kampanja “16 dni aktivizma proti nasilju nad ženskami”, se vsako leto začne 25. novembra, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila za mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami in se zaključi 10. decembra ob mednarodnem dnevu človekovih pravic.

Generalna skupščina Združenih narodov, opredeljuje nasilje nad ženskami kot: "Vsako dejanje nasilja na podlagi spola, ki je posledica ali ima lahko za posledico fizično, spolno ali psihično škodo ali trpljenje žensk, vključno z grožnjami s tovrstnimi dejanji, prisilo ali samovoljnim odvzemom prostosti, bodisi v javnem bodisi v zasebnem življenju". 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) določa, da je nasilje vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu oziroma zanemarjanje ali zalezovanje žrtve ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja nasilja in telesno kaznovanje otrok.

V Sloveniji je nasilje pogost pojav v družbi, ki je velikokrat spregledano ali minimalizirano. Strokovne_i delavke_ci, ki ponujamo psihosocialno podporo žrtvam nasilja opažamo, da se v Sloveniji zaskrbljujoče dviga (poleg vseh ostalih vrst nasilja nad ženskami in otroki) število femicidov (umor ženske s strani partnerja ali bivšega partnerja na podlagi spola).

Kot že vsa leta do sedaj, ponovno opozarjamo na pomembnost takojšnjega ukrepanja širše in strokovne javnosti ob pojavu nasilja. Žrtve nasilja iz mnogoterih razlogov tega same ne zmorejo. Ob primerni podpori in sodelovanju vseh, tako vladnih kot nevladnih organizacij ter širše družbe, pa jim lahko nudimo pomoč. Nasilje namreč ni problem posameznice temveč družbeni problem. 

Žrtve nasilja pozivamo: obrnite se na katero koli organizacijo v Sloveniji, ki nudi pomoč žrtvam nasilja. Pokličete lahko tudi policijo na 113 ali Center za socialno delo. Obrnete se lahko tudi na Zavod Emma - na brezplačno telefonsko številko 080 21 33.

Tim sodelavk Zavod EMMA

zavod emma
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja