Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
23.09.2022
07:29
Foto: arhiv ePosavje
V četrtek so na seji vlade sprejeli sklep o izvedbi vaje državnega pomena Jedrska nesreča 2022.

Vaja Jedrska nesreča 2022

KRŠKO V četrtek so na seji vlade sprejeli sklep o izvedbi vaje državnega pomena Jedrska nesreča 2022. Ministrstvo za obrambo oziroma Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo s tem sklepom seznanila organizatorje in sodelujoče na vaji. "Z Načrtom vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022 je določeno, da se kot vaja državnega pomena organizira enodnevna teoretična vaja na temo jedrske nesreče," so zapisali v sporočilu.

Vaja državnega pomena

Vajo Jedrska nesreča 2022 bodo pripravili 16. novembra, gostili jo bodo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike SLovenije na Igu oziroma glede na epidemiološke razmere prek avdiovideo konference.

Kaj je namen vaje?

Na vaji želijo preveriti pripravljenosti na nesrečo v Nuklearni elektrarni Krško in izvajanje zaščitnih ukrepov s poudarkom na evakuaciji v skladu z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči ter načrti zaščite in reševanja na različnih ravneh načrtovanja ter s stališča zagotavljanja delovanja kritične infrastrukture. "Na podlagi analize vaje bodo posamezni nosilci nalog iz načrtov zaščite in reševanja izboljšali načrtovanje zaščitnih ukrepov s poudarkom na evakuaciji ter s tem pripravljenost in ukrepanje na jedrsko nesrečo v NEK," dodajajo.

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja