Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
28.01.2023
21:11
Foto: arhiv ePosavje
Svetnice in svetniki Občinskega sveta Mestne občine Krško so na četrtkovi 2. redni seji med drugim sprejeli sklep o Letnem programu izobraževanja odraslih v občini.

2. seja občinskega sveta v Krškem

KRŠKO Svetnice in svetniki so na seji sprejeli sklep o višini nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnega sistema Kalce-Naklo za leto 2023, imenovali direktorico javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško za naslednja štiri leta ter imenovali predstavnike Mestne občine Krško še v nekaterih drugih zavodih in komisijah.

Letni programu izobraževanja odraslih v mestni občini Krško za leto 2023

Občinski svet je sprejel Letni program izobraževanja odraslih v mestni občini Krško za leto 2023 in višini financiranja posameznih programov in sicer v višini 92.717 evrov. Ljudska univerza bo v okviru teh sredstev, poleg kritja materialnih stroškov, zagotavljala izvajanje programov Univerze za tretje življenjsko obdobje, Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj, Splošnih izobraževalnih programov za odrasle, Študijskih krožkov, Šole za starše in Tedna vseživljenjskega učenja in prireditev ob Tednu vseživljenjskega učenja. Sredstva bodo namenjena tudi financiranju projekta Večgeneracijski center Posavje in izobraževalnim programom za Rome.

Namakalni sistem Kalce-Naklo

Na seji so prejeli sklep o višini nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnega sistema Kalce-Naklo za leto 2023. Gre za zemljišča na namakalnem območju Kalce-Naklo, ki so v lasti, v solasti ali v zakupu in za katera se odmeri višina nadomestila na ha kmetijskega zemljišča tako, da se skupni stroški vzdrževanja delijo s skupno površino namakanja na namakalnem območju. Vrednost višine nadomestila na ha kmetijskih zemljišč znaša 86,7 evrov.

Nov mandat za Ogorevc Račič

Svetniki so za direktorico javnega zavoda Center za podjetništvo ponovno imenovali Kristino Ogorevc Račič, nov štiriletni mandat bo nastopila 1. marca 2023.

(Mestna občina Krško, eP)

krško

Pridružite se nam