Skip to main content
V Posavju 5.1° C Četrtek, 25. 2024
12.05.2023
11:57
Policija, Posavje v letu 2019
Grafika: ePosavje.com
Policisti na Policijski upravi Novo mesto so v lanskem letu obravnavali 5.466 kaznivih dejanj, kažejo statistični podatki iz letnega poročila. Leta 2021 je bilo teh 5.082, 384 manj.

2022 v policijskih beležkah: COVID-19, Schengen in migracije

KRŠKO Kot pravijo, je bilo delo policistov policijske uprave v začetku leta 2022 še vedno v zelo veliki meri podrejeno ukrepom in aktivnostim zaradi preprečevanja širjenja bolezni COVID-19, v drugi polovici pa spremembam organiziranosti zaradi vstopa Republike Hrvaške v schengensko območje. Ob tem dodajajo, da so bile naloge in aktivnosti ves čas usmerjene k zagotavljanju visoke ravni varnosti prebivalcev na našem območju. "S policijskim delom v skupnosti, v katerega smo usmerjali vse naše policiste in kriminaliste, smo poskušali poiskati možnosti za boljše sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi subjekti ter na ta način odpravljati različne vzroke varnostnih problemov," so zapisali.

4.402 kaznivih dejanj s področja splošne kriminalitete

Na področju splošne kriminalitete so obravnavali 4.402 kaznivih dejanj, med katerimi so prevladovala kazniva dejanja zoper premoženje. V lanskem letu so zabeležili 1.586 tatvin ter 608 velikih tatvin. Policisti izpostavljajo, da se je nadaljeval trend aktivnosti posameznikov in kriminalnih združb pripadnikov več-etične skupnosti. "Povečali smo prisotnost policistov na terenu, ki so izvajali naloge s področja varnosti ljudi in premoženja oziroma preprečevanja in preiskovanja tovrstnih kaznivih dejanj," pravijo v poročilu. Več o teh aktivnostih bomo zapisali v enem naslednjih zapisov.

Policija, avtomobil

Tri kazniva dejanja umora in štiri kazniva dejanja uboja

10 kaznivih dejanj hude telesne poškodbe

V lanskem letu so obravnavali tri primere kaznivih dejanj umora in štiri primere kaznivega dejanja uboja. V primerjavi s petletnim obdobjem so zaznali porast navedenih kaznivih dejanj, so pa v enakem obdobju zabeležili upad kaznivih dejanj hude telesne poškodbe, obravnavali so jih 10.

Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost

Na področju kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost so policisti lani zaznali porast kaznivih dejanj kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Takšnih primerov so obravnavali 11, so pa lani obravnavali tudi 21 primerov spolnega napada na osebo mlajšo od petnajst let. "Ostala kazniva dejanja so ostala na ravni petletnega povprečja," dodajajo.

Neplačevanje preživnin

Pri obravnavi kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke so ostali v povprečju petletnega obdobja, največ kaznivih dejanj beležimo pri kaznivem dejanju neplačevanje preživnine. V lanskem letu so obravnavali 114 takšnih primerov.

Mladoletniki in kriminaliteta

72 tatvin

Na Policijski upravi Novo mesto pravijo, da je mladoletniška kriminaliteta v primerjavi s petletnim obdobjem nekoliko v upadu, obravnavali so 186 kaznivih dejanj. Največji upad števila kaznivih dejanj so zabeležili na področju tatvin, obravnavali so 72 kaznivih dejanj, sedem je bilo poškodovanj tuje stvari in štiri goljufije.

22 primerov kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe

"Upad mladoletniške kriminalitete lahko pripišemo preventivnemu delu policije v osnovnih in srednjih šolah in obravnavi kaznivih dejanj, ki se preganjajo na predlog oškodovanca, le-ti pa odstopajo oziroma ne zahtevajo kazenskega pregona. Porast smo beležili pri kaznivih dejanjih lahke telesne poškodbe, ki smo jih obravnavali 22," dodajajo.

policija
krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki

Pridružite se nam

Novice iz Posavja