Skip to main content
V Posavju N/A° C Sreda, 17. april 2024
08.03.2023
10:32
Občinski svet, Krško, 6. marec 2023
Foto: Mestna občina Krško
Na marčevski seji so svetnice in svetniki v Krškem obravnavali tudi letno poročilo medobčinskega inšpektorata, govorili so tudi o dozidavi Zdravstvenega doma Krško.

3. seja svetnikov v Krškem

KRŠKO Svetnice in svetniki Občinskega sveta Mestne občine Krško so na ponedeljkovi 3. redni seji med drugim seznanili z Letnim poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2022, s sklepom potrdili lokacijsko preveritev za dozidavo Zdravstvenega doma Krško, sprejeli dopolnjen pravilnik o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanjem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju mestne občine Krško ter imenovali predstavnike v nekaterih zavodih in komisijah.

Predstavitev letnega poročila o delu Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica

Občinski svet Mestne občine Krško se je seznanil z Letnim poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2022 ter sprejel sklep o sprejemu Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Krško za leto 2022.

O obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij

Trenutno veljavni pravilnik, na podlagi katerega se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Krško je bil sprejet v letu 2017. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v letu 2021 delno dopolnilo Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. Sorazmerno s spremembami pravilnika na državni ravni ter potrebi po prilagoditvi trenutnim potrebam glede izvajanja gostinske dejavnosti je občinski svet sprejel dopolnitev zgoraj omenjenega pravilnika iz leta 2017.

Pobude in vprašanja

(Mestna občina Krško, eP)

krško
video

Pridružite se nam