Skip to main content
Sreda, 21. februar 2024
28.09.2022
17:17
Podpis pogodbe za dozidavo ZD Brežice
Grafika: ePosavje.com
V torek so v Brežicah podpisali pogodbo za izgradnjo prizidka Zdravstvenemu domu Brežice. Z gradnjo bodo pričeli v oktobru, dokončanje vseh del je predvideno do marca 2024, vselitev pa v aprilu 2024.

Prizidek Zdravstvenemu domu Brežice: Vselitev aprila 2024

BREŽICE Projekt dozidave Zdravstvenega doma Brežice v vrednosti več kot 7 milijonov evrov predstavlja eno največjih investicij v občini in ta bo pomembno prispevala k boljši kakovosti življenja občank in občanov, izpostavljajo na Občini Brežice. Na zahodni strani obstoječega objekta Zdravstvenega doma Brežice bodo zgradili prizidek, v katerega bodo umestili del dejavnosti ZD Brežice in lekarno.

Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev

Na Občini Brežice dodajajo, da je namen investicije zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za širitev določenih zdravstvenih programov ZD Brežice ter za delovanje Lekarne Brežice. "To prispevalo k dvigu kakovosti zdravstvenih storitev na primarni ravni in h krepitvi javnozdravstvene vloge ZD Brežice," dodajajo.

Podpis pogodbe ZD Brežice, Foto: Občina Brežice

7 milijonov evrov vreden projekt

Občina Brežice so prispevala dobrih 3,6 milijona evrov, Lekarna Brežice 2,3 milijona evrov in Zdravstveni dom Brežice nekaj čez 460 tisoč evrov. Brežičani so uspešno kandidirali na javnem razpisu Ministrstva za zdravje Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023, ki ga je januarja 2022 objavilo Ministrstvo za zdravje in pridobili 853.388,80 evrov nepovratnih sredstev.

Z uspešno prijavo na javni poziv Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za pridobitev nepovratne finančne spodbude za gradnjo skoraj nič-energijske stavbe splošnega družbenega pomena zagotovili še dodatnih 427.319,50 evrov.

Javno naročilo v dveh sklopih

Po izvedenem javnem naročilu je za sklop 1 - za gradnjo in opremo prizidka - izbran najugodnejši izvajalec gradbenih, obratnih, inštalacijskih (GOI) del Strabag d.o.o. za 7.013.584,79 evrov z DDV, za sklop 2 - avtomatizirano skladišče lekarne - pa je izbran izvajalec del MTH, servis, trgovina in svetovanje d.o.o., čigar ponudba znaša 388.983,58 evrov z DDV. Strokovni nadzor nad izvedbo bo izvajalo podjetje Savaprojekt d.d., katerih ponudba v višini 71.863,37 evrov z DDV je bila izbrana kot najugodnejša prejeta po javnem naročilu.

Kaj vse bodo naredili?

Investicija tehnično obsega izgradnjo troetažnega prizidka skupne neto tlorisne površine 1.977,84 m² k obstoječemu objektu Zdravstvenega doma Brežice, ureditev prostorov za lekarno v pritličju in severnem delu prvega nadstropja z ločenim vhodom, ureditev prostorov za potrebe zdravstvenih dejavnosti - za otroški in šolski dispanzer, laboratorij, medicino dela, prometa in športa - v preostalem delu prvega nadstropja, v drugem nadstropju in veznem delu, izvedbo zunanjega dvigala in izvedbo požarnega stopnišča z jekleno konstrukcija z ravno streho. Ob tem bodo v sklopu javnega naročila naredili tudi dovoz z nadstrešnico ter ostale zunanje ureditve okoli prizidka, nakup in montažo opreme, nakup in montažo opreme lekarne ter nakup in montažo avtomatiziranega skladišča za lekarno.

Fotogalerija (Grafike: Občina Brežice):

Izboljšanje pogojev za delovanje Lekarne Brežice

Direktorica Lekarne Brežice Božena Omerzel je izpostavila, da bo lekarna z novimi prostori ohranila dobro dostopnost zdravil za uporabnike, za gibalno ovirane in vozičke pa se bo dostopnost bistveno izboljšala. Novi prostori bodo zaposlenim v lekarni omogočali kakovostno delo v skladu z zakonodajo, dobro lekarniško prakso in sodobnimi trendi v lekarniški dejavnosti. Z novo pridobitvijo bodo zagotovili tudi za svetovanje uporabnikom, opremili bodo tudi prostor za magistralno recepturo in aseptično pripravo zdravil, pomembna pridobitev bo sistem za robotizirano skladiščenje in izdajo zdravil. Z dodatnimi prostori se bodo izboljšali tudi pogoji za praktično usposabljanje dijakov in študentov ter za opravljanje dežurne službe, pridobili bodo tudi predavalnico.

V nove prostore bodo selili ambulante družinske medicine

Direktor ZD Brežice Dražen Levojević pravi, da bodo v nove prostore selili otroške in šolske dispanzerje, dispanzerje za medicino dela, prometa in športa ter laboratorij, s tem pa bodo v obstoječem objektu ustvarili prostor za druge dejavnosti. V zdravstvenem domu načrtujejo umestitev 13 ambulant družinske medicine s pripadajočimi prostori.

Če bo finančna situacija ugodna, bodo razmišljali o skrajšanju roka izvedbe del

Župan Ivan Molan je dejal, da ga veseli, da zdravstveni dom širi svoje programe in ekipe. "Za kakovostno delo so potrebni dodatni prostori, zato je bila sprejeta odločitev za gradnjo prizidka. Občina, lekarna in zdravstveni dom so združili moči in sredstva, projekt bo sofinanciran tudi z državnimi sredstvi," dodaja Molan. Glede na dobre izkušnje z izvajalcem gradbenih del, ki je gradil tudi vrtec v Dobovi, pa župan meni, da v kolikor bo finančna situacija v 2023 ugodna, bo občina lahko razmišljala o skrajšanju roka izvedbe del, o predčasnem končanju investicije.

Fotogalerija (Foto: Občina Brežice):

brežice
zdravstveni dom brežice
zdravje

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja