Skip to main content
Četrtek, 21. september 2023
20.12.2022
15:00
Foto: ePosavje.com
Po predstavitvi poročila Občinske volilne komisije so svetniki potrdili svoje mandate in mandat županu Ivanu Molanu, imenovali pa so tudi člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Ustanovna seja Občinskega sveta Občine Brežice

V ponedeljek so se na ustanovni seji sestali člani novega sklica Občinskega sveta Občine Brežice. »Občinski svet je precej nov, v Gibanju Svoboda so razen ene svetnice vsi novinci, in upam, da bomo, čeprav je precej novih svetnikov, našli skupni jezik pri sodelovanju pri konkretnih predlogih in projektih, ki si jih želimo izvesti, pa naj bodo to občinski ali državni,« je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan. »Pogovarjal sem se s predstavniki različnih strank in list. Tako kot vsa ta leta bom zagovarjal ne opozicij in koalicij, ampak projektno sodelovanje z vsemi, ki želijo sodelovati v dobrobit razvoja občine Brežice. Večina strank oz. občinskih svetnikov pozdravlja ta sistem in je pokazala pripravljenost za sodelovanje,« je še dodal ter izrazil upanje, da bo brežiška poslanka v državnem zboru Nataša Avšič Bogovič, sicer poslanka Gibanja Svoboda, pomagala pri usklajevanju projektov z državnimi institucijami.

Igor Zorčič (Lista Igorja Zorčiča in Sonce), ki je moral v drugem krogu županskih volitev priznati premoč Ivanu Molanu, ima za naslednja štiri leta skromna pričakovanja. »Želim si, da bi občinski svet deloval demokratično. Danes bo že prvi preizkus tega, ko bomo sestavljali Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIAZ), to je namreč tista komisija, ki se postavlja na začetku, na prvi seji in prepričan sem, da mora biti sestavljena v skladu z volilnim rezultatom, s številom svetnikov, ki jih ima posamezna svetniška skupina in upam, da bo temu tako,« je dejal pred prvo sejo občinskega sveta. Lista Igorja Zorčiča in Sonce ima sicer sedem sedežev v brežiškem občinskem svetu in so po velikosti tretja največja skupina, po osem mandatov imajo v Slovenski demokratski stranki in Gibanju Svoboda. »Pričakujem uresničevanje programov, ki so v dobro občine in v dobro vseh občanov. Pripravljeni smo sodelovati z vsemi, ki imajo programe in cilje zastavljene na enak način, kot Gibanje Svoboda,« pa je za naš medij povedala svetnica Gibanja Svoboda Mojca Florjanič, ki se je sicer tudi potegovala za župansko mesto. Občinska svetnica Katja Čanžar (SDS) od novega mandata pričakuje veliko, predvsem sodelovanje in povezovanje ter da bodo »z roko v roki sestavljali uspešne projekte in zgodbe za občino Brežice.«

Fotogalerija (Foto: ePosavje.com):

Prvo sejo vodil Vinko Ogorevc

Prvo seja sveta je do slovesne prisege župana Ivana Molana vodil najstarejši član Občinskega sveta Vinko Ogorevc. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev je predstavil predsednik Občinske volilne komisije Aleksander Zupančič. Mandati novih svetnic in svetnikov so bili soglasno potrjeni, prav tako mandat župana Ivana  Molana, ki se je ob slovesni prisegi zahvalil občanom za izkazano zaupanje in pozval člane občinskega sveta k tvornemu delovanju za dobrobit celotne občine.

Svetniki so se še formalno seznanili s poročilom Občinske volilne komisije o izidu volitev, potrdili so mandate članov sveta in novi mandat županu Ivanu Molanu, imenovali pa so tudi člane komisije, pristojne za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Slednja ima po poslovniku sedem članov in bo delovala v sestavi: Mojca Florjanič, predsednica; mag. Andrej Vizjak, podpredsednik; Nataša Sagernik, članica; Vinko Ogorevc, član; Igor Zorčič, član; Anton Žnideršič, član in Matejka Kmetič, članica.

Po prisegi župana je dr. Ivanka Počkar predstavila pleteno srce, ki predstavlja simbol vsega dobrega s sporočilom, »da se bo tako župan kot občinski svet trudil za blaginjo vseh občank in občanov.«Pleteno srce je izdelano po recepturi Marjance Dobnikar, ki je svoje bogato znanje predala naprej, spekla pa ga je Marija Žnideršič iz Društva kmetic Brežice.

brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja