Skip to main content
Petek, 1. december 2023
01.05.2023
09:54
Foto: ePosavje.com
Člani Občinskega sveta Občine Brežice so na izredni seji odločili o subvenciji vodarine podjetjem. Ta bo, tako kot pred mesecem dni potrjena za gospodinjstva in nepridobitne organizacije, 70-odstotna.

Tudi podjetjem subvencija poračuna vodarine

Brežiški občinski svetniki so potem, ko so na marčevski redni seji ob sprejetju enkratnega poračuna vodarine za leto 2022 odločili, da bo Občina Brežice ta znesek gospodinjstvom in nepridobitnim organizacijam subvencionirala od sprva predlaganih 50 na 70 odstotkov, so na tokratni izredni seji sprejeli še subvencijo vodarine za podjetja.

Medtem ko so gospodinjstvom in nepridobitnim organizacijam na položnici, ki so jo prejeli aprila, že obračunali subvencijo poračuna vodarine za leto 2022, je postopek za subvencioniranje poračuna vodarine podjetjem nekoliko zahtevnejši, saj je potreben sprejem posebnega pravilnika, poudarja župan Občine Brežice Ivan Molan. "Sprejeti je treba poseben pravilnik kot gospodarsko pomoč zaradi povečanja stroškov zaradi višjih cen energentov ipd. kar je treba priglasiti kot shemo pomoči pri ministrstvu za finance, nato pa upoštevati pravilo de minimis. Podjetniki, ki bodo izpolnjevali te pogoje, bodo upravičeni do 70-odstotne subvencije." Podjetja bodo prejela subvencijo vodarine po priglasitvi sheme državne pomoči, sprejemu pravilnika in podpisu izjave. To pomeni, da do odobritve subvencije podjetja plačajo polno ceno poračuna vode za leto 2022, subvencija podjetjem v višini 70 odstotkov pa bo predvidoma upoštevana pri junijski položnici komunalnih storitev.

Kako do subvencije?

Ker se bo pomoč dodeljevala po pravilu de minimis, je potrebno preveriti, ali določeni subjekti z dodeljeno subvencijo ne presegajo skupnega zneska 200.000 evrov pomoči v zadnjih treh proračunskih letih ne glede iz katerega vira so prejeli pomoč po prej navedenem pravilu. Ta postopek izvede Občina Brežice.

Nato bodo upravičenci prejeli od občine izjave glede že dodeljenih pomočeh oziroma ali za njih kandidirajo, izjavo o poravnanih davkih do občine in države ter izjavo o rednem izplačevanju plač in prispevkov.

Po prejetju izjav bo občina izdala informativne odločbe. Občina bo nato pooblastila javno Komunalno podjetje Brežice d.o.o., da izvede poračun. Tako se podjetjem ne bo potrebno prijavljati na razpis, saj so podatki o količini dostavljene vode znani. Edino kar bodo mora podjetja storiti je, da bodo izpolnila in vrnila na občino prej navedene izjave. Do poračuna bodo tako upravičeni vsi subjekti, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah neglede na količino porabljen vode v letu 2022.

Vir: Občina Brežice

Svetniki so točko soglasno podprli

"Tako, kot smo se odločili za sprejem subvencije vodarine za gospodinjstva, smo se odločili, da podpremo gospodarske subjekte," je po seji občinskega sveta dejala svetnica Gibanja Svoboda Mojca Florjanič. "Kot pri vseh zadevah smo se tudi tokrat posvetovali s strokovnjaki s področja, se pa tudi sami dobro zavedamo, da so bila podjetja oz. pravne osebe lani še posebej obremenjene in utrpele zelo veliko škodo, zlasti zaradi podražitev električne energije. Nekatere pogodbe z dobavitelji električne energije so bile podpisane takšne, kot so bile, dejansko so se nekatera podjetja znašla pred zelo težkimi odločitvami in v zelo težkih in zahtevnih zgodbah, zato smo ocenili, da je prav, da se tudi njim pomaga," je povedala Mojca Florjanič.

(eP)

brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja