Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
14.03.2023
20:44
Brežice, seja, voda, komunala
Foto: ePosavje.com
Na redni seji so se sestali tudi brežiški svetniki, ki so obravnavali spremembo cen komunalnih storitev. Zapletlo se je že čisto na začetku, pri potrditvi dnevnega reda.

Zapletlo se je že na začetku

BREŽICE Svetniška skupina Liste Igorja Zorčiča in Sonce je predlagala umik točk, ki so se nanašale na dvig cen. Tega po burni razpravi niso podprli, pač pa so podprli predlog svetnice Gibanja Svoboda Mojce Florjanič, da točk z dnevnega reda na umaknejo in se z njihovo vsebino seznanijo, odločanje o njih pa preložijo za en teden.

Uvod v burno sejo

David Flajnik z Občine Brežice in direktorica Komunale Brežice Jadranka Novoselc

Razprava po predstavitvi letnega poročila

V razpravi po predstavitvi letnega poročila poslovanja Komunale Brežice v letu 2022 je sledila razprava. V nadaljevanju govorijo Bojana Zevnik (Gibanje Svoboda), Ferdo Pinterič (Lista Igorja Zorčiča in Sonce), Primož Hribšek (Socialni demokrati), Nataša Sagernik (Gibanje Svoboda), Igor Zorčič (Lista Igorja Zorčiča in Sonce), Bogdan Palovšnik (Socialni demokrati) in Boštjan Gregorič (Lista Igorja Zorčiča in Sonce).

Gibanje Svoboda: "Za izgubo Komunale Brežice naj ne plačujejo občani"

Iz lokalnega odbora Gibanja Svoboda so po seji poslali sporočilo, ki ga v izvirniku objavljamo v nadaljevanju novice. Najpomembnejši izsek? "V svetniški skupini Gibanje Svoboda Brežice zagovarjamo predlog občine, da se del te velike izgube v višini 300.000 evrov pokrije iz proračuna in ne samo predlaganih 162.000 evrov, ampak vsaj 200.000,00 evrov. Občanke in občani niso krivi za to izgubo, oni niso postavljali cene, oni niso kadrovali in nazaj v službo jemali ljudi, ki so se vračali iz političnih zaposlitev v občinsko gnezdo. Ni pošteno, da bo zdaj izguba v breme občanov," so zapisali.

Sporočilo v izvirniku (vir: Gibanje Svoboda Brežice):

V svetniški skupini Gibanje Svoboda Brežice še vedno verjamemo, da se lahko dela tudi drugače, bolj transparentno, predvsem ne izključujoče za vse naše občanke in občane smo na 2. seji občinskega sveta želeli pojasnila glede pokrivanja negativnega rezultata na postavki vodarina in dviga komunalnih storitev.

Kaj je danes drugače glede izvajanja dejavnosti Komunale Brežice kot je bilo izvajanje dejavnosti javnih gospodarskih služb za časa KOP d.d.? Ali res danes Komunala Brežice izvaja samo netržno dejavnost oziroma izključno javne gospodarske službe, ker zaradi tega je bila ustanovljena? Ali je velik del poslovanja ravno njihova tržna dejavnost, zaradi česar je bilo podjetje KOP d.d. tolikokrat pribijano na križ in je veljalo za netransparentno in neučinkovito ?

Vprašali smo, zakaj je Komunala Brežice oz. občina ustanovila še dve podjetji, in sicer Zelkom d.o.o. in Ekosocial, d.o.o., socialno podjetje ter kaj dobrega sta ti dve podjetji naredili za občanke in občane.

Zelkom je s samo eno osebo ustvaril po uradnih podatkih Ajpes-a za leto 2020 860.000,00 € čistih prihodkov iz prodaje in izgubo v višini 15.000 evrov; v letu 2021 pa so bili čisti prihodki iz prodaje 380.000 evrov in čisti dobiček v višini 7.400 evrov. Rezultati iz leta 2022 še niso znani. Bomo pa pred odločanjem o novem dvigu cen komunalnih storitev natančno pogledali rezultat poslovanja Zelkom d.o.o. še za leto 2022, do 31. 3. 2023 bodo namreč rezultati že znani in smo pozvali občino, da nas z njimi čimprej seznani.

Jasno pa nam je in o tem je bilo že večkrat poročano, da je vsaj podjetje Zelkom d.o.o. nastalo izključno zato, da se preko njega najemajo “naši” izvajalci, ki so potem izbrani izvajalci za Komunalo d.o.o., da to podjetje Zelkom ni podvrženo nadzoru Računskega sodišča in poslovanju po pravilih Zakona o javnem naročanju, kar pa oboje velja za javno podjetje Komunalo Brežice

Na seji občinskega sveta naj bi odločali o pokrivanju negativnega rezultata na postavki vodarina in odločali o dvigu komunalnih storitev, ki so nas kar precej presenetile, saj je bil zadnji dvig cen komunalnih storitev 1. 8. 2022, verjetno kot posledica podražitve energentov (elektrike, plina, naftnih derivatov), za katere pa vemo, da so v kasnejšem obdobju bile regulirane in torej neposredno več ne vplivajo na dvig cen.

Izguba na vodarini v višini cca. 300.000 evrov pa je posebna zgodba, ki potrebuje tehtno analizo, zakaj je do tega prišlo, ko pa je bila nova cena določena in izračunana iz realnih postavk, predstavljena z elaboratom v mesecu juliju 2022.

V svetniški skupini Gibanje Svoboda Brežice zagovarjamo predlog občine, da se del te velike izgube v višini 300.000 evrov pokrije iz proračuna in ne samo predlaganih 162.000 evrov, ampak vsaj 200.000 evrov. Občanke in občani niso krivi za to izgubo, oni niso postavljali cene, oni niso kadrovali in nazaj v službo jemali ljudi, ki so se vračali iz političnih zaposlitev v občinsko gnezdo. Ni pošteno, da bo zdaj izguba v breme občanov. 

Četudi bi občina ta minus Komunale na postavki vodarina pokrila iz občinskega proračuna, bodo posredne stroške nosili občani, saj bo na drugi strani manj za denarja za otroke, mlade, za podjetja, za ostarele, za druge družbene in socialne aktivnosti, ki jih sicer financira občina iz proračuna.

S prstom nismo pokazali na zaposlene na Komunali Brežice, ker se je na ulici v teh dneh slišalo, da naj bi zaposleni, ko bodo cene komunalnih storitev ustrezno dvignjene, prejeli višje plače. Če pa se dvig ne zgodi, pa se zaposlenim plače ne bodo povišale. V naših očeh zaposleni niso neposredno odgovorni za nastalo finančno situacijo in si svoje plače zaslužijo, zaslužijo si tudi dvig plač glede na stopnjo inflacije in rast cen življenjskih stroškov.

Vir: Gibanje Svoboda Brežice

Občinski svet v Brežicah

Lista Igorja Zorčiča in Sonce: "Nasprotujemo pokrivanju izgube z višanjem položnic"

V torek so sporočilo poslali tudi iz pisarne Liste Igorja Zorčiča in Sonce. Kot so med drugim zapisali v spodnji izjavi, "zahtevamo, da je Komunala Brežice d.o.o. vsem družinam in gospodinjstvom v naši občini prijazno podjetje in ne le izbranim in da ne pokriva svojega slabega poslovanja z višanjem položnic občanom ter sama prevzame odgovornost za svoje zmotne odločitve."

Sporočilo v izvirniku (vir: Lista Igorja Zorčiča in Sonce):

Na 2. redni seji Občinskega sveta je župan občine Brežice Ivan Molan na predlog javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. predlagal povišanje komunalnih storitev oskrbe s pitno vodo, čemur smo se svetniki Liste Igorja Zorčiča in Sonce uprli.

Svetniki Liste Igorja Zorčiča in Sonce ne podpiramo ponovnega višanja cen vode in komunalnih storitev v občini Brežice, ki so bile že povišane s 1. avgustom 2022. A kljub takratnemu povišanju cen oskrbe s pitno vodo zaradi višanja cen električne energije, Komunala Brežice d.o.o. posluje z minusom, ki naj bi po besedah direktorice Komunale že presegal 400.000 evrov. Župan Ivan Molan in Komunala Brežice d.o.o. sta zato zaradi slabega poslovanja Komunale Brežice d.o.o., ki za lansko leto izkazuje enormno visoko izgubo, predlagala višanje položnic in dokapitalizacijo podjetja.

Občinski svetniki Liste Igorja Zorčiča in Sonce smo tako na včerajšnji seji občinskega sveta Občine Brežice, odločno nasprotovali obravnavi v zvezi s tem povezanih točk 2. redne seje občinskega sveta. Naša svetniška skupina je že na začetku seje predlagala popoln umik točk, ki se tičejo povišanja cen komunalnih storitev, a po burni razpravi jasne podpore našemu predlogu po popolnem umiku točk s strani preostalih svetniških skupin ni bilo, zato smo podprli naknadni, po naši oceni slabši kompromisni predlog , ki sicer ne umika točk z dnevnega reda, pač pa jih prelaga na kasnejše odločanje.

Svetniki Igor Zorčič, Ferdo Pinterič, Stane Tomše in Boštjan Gregorič, smo v razpravi vodstvu Komunale Brežice d.o.o. postavili številna vprašanja in zahtevali, da se pred nadaljnjim odločanjem o cenah položnic Komunale Brežice d.o.o. pridobi letno poročilo tega podjetja, ki po nekaterih ocenah izkazuje že skoraj pol milijona evrov izgube v preteklem letu. Razpravljajoči svetniki smo bili kritični do poslovnega načrtovanja v javnem podjetju, ki želi občankam in občanom stroške oskrbe s pitno vodo poračunati tudi za nazaj, prav tako pa smo bili kritični do kadrovanja v tem podjetju, saj naj bi se nekatere vodstvene kadre zaposlovalo brez javnega razpisa. Zato zahtevamo, da je Komunala Brežice d.o.o. vsem družinam in gospodinjstvom v naši občini prijazno podjetje in ne le izbranim in da ne pokriva svojega slabega poslovanja z višanjem položnic občanom ter sama prevzame odgovornost za svoje zmotne odločitve.

Svetniki Liste Igorja Zorčiča in Sonce smo bili kritični tudi do opravljanja storitev Komunale Brežice d.o.o., ki je po nekaterih vaseh prenehala odvažati komunalne odpadke po sistemu od vrat do vrat, uporabnike pa sili, da odpadke v nasprotju z dosedanjim načinom dela, vozijo na oddaljena skupna zbirna mesta, pod neprepričljivim izgovorom, da z novim vozilom vzvratno ne morejo več dostopati do nekaterih uporabnikov.

Svetniki smo nadalje postavili tudi vprašanje Medobčinskemu inšpektoratu oz. t.i. Redarstvu glede spoštovanja javnega reda in miru v poletnih mesecih na kopališčih ob reki Krki v Krški vasi in Cerkljah ob Krki, kjer je v preteklosti prihajalo do izgredov, a z njihovim odgovorom, da se kaj veliko ne da narediti nismo bili zadovoljni.

Vir: Lista Igorja Zorčiča in Sonce

Nadaljevanje seje v ponedeljek

In kakšen je zaključek ponedeljkove seje v Brežicah? Občinski svetniki bodo z 2. sejo in obravnavo gradiva nadaljevali naslednji ponedeljek.

brežice
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja