Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
27.11.2022
20:28
Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk
Foto: Občina Sevnica
Vsak tretji petek v novembru obeležujemo dan slovenske hrane, dan so obeležili tudi v vrtcih in šolah v občini Sevnica.

Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk

SEVNICA Glavni namen dneva je podpora lokalnim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje samooskrbe s kakovostno hrano lokalnega izvora. Osrednji dogodek dneva slovenske hrane je tradicionalni slovenski zajtrk.

Srečko Ocvirk je danes skupaj s predsednikom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Romanom Žvegličem zajtrkoval z učenkami in učenci Osnovne šole Krmelj. Pridružili sta se jima tudi vodja Oddelka za družbene dejavnosti Mojca Sešlar in višja svetovalka za javna naročila Mateja Cvetkovič.

Občina Sevnica si že več kot desetletje prizadeva k čim večjemu deležu uporabe lokalnih živil za pripravo obrokov v osnovnih šolah in vrtcih na območju občine. Pri tem vzgojno-izobraževalnim zavodom nudi strokovno pomoč in tudi izvaja javna naročila za nakup živil za vse šole in vrtce. Skladno z zakonodajo imajo javni zavodi možnost nakupiti živila lokalnega izvora v določenem odstotku, to je do 20 % vseh živil. Z letošnjim letom je stopila v veljavo novela Zakona o javnem naročanju, ki omogoča še dodatno povišanje količin lokalnih živil. V avgustu in septembru so bila tako že izvedena naročila za osnovne šole Boštanj, Tržišče, Krmelj in Milana Majcna Šentjanž. V teh šolah tako uporabljajo že več kot 30 % živil lokalnega izvora. Glede na celotno količino živil mora biti skladno z zakonodajo vsaj 12 % živil ekološkega izvora in vsaj 20 % živil iz shem kakovosti. Ta standard izpolnjujejo vsi vzgojno-izobraževalni zavodi v občini Sevnica.

Fotogalerija (Foto: Občina Sevnica):

Kot dodatna potrditev za odlično prakso izvedb javnih naročil in nakupov živil lokalnega izvora je poročilo nadzora s strani Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, kjer je navedeno »da so javni zavodi v občini Sevnica prav s pomočjo občinske uprave visoko nad povprečjem, saj to počnejo že 10 let in trenutno izpolnjujejo predpisane zahteve«.

V Osnovni šoli Krmelj so učenke in učenci pred zajtrkom pripravili poučen program, skozi katerega so predstavili živila, ki jih sestavlja tradicionalni slovenski zajtrk: kruh, med, maslo in jabolka. Župan Srečko Ocvirk je v svojem pozdravu osnovnošolcem poudaril pomen domačih živil in lokalno pridelane hrane ter izpostavil številne pozitivne učinke kupovanja in uživanja lokalno pridelane hrane: skrb za okolje, nižji ogljični odtis zaradi krajših dobavnih verig in varnost. Izrazil je tudi pomembnost spoštovanja dela in truda lokalnih kmetov in spoštovanja do lokalno pridelane hrane. Predsednik KGZS Roman Žveglič je poudaril, da je Občina Sevnica kot pobudnik povišanja deleža lokalne oskrbe javnih zavodov pomemben zgled drugim občinam. Zahvalil se je vsem mladim, ki staršem, sosedom in prijateljem pomagajo pri delu na kmetijah.

Spodbujanje samooskrbe z lokalno pridelano hrano je ena izmed ključnih prioritet Občine Sevnica, ki tako z nudenjem podpore javnim zavodom pri nakupih živil lokalnega izvora kot tudi s številnimi ukrepi, ki so namenjeni občankam in občanom, stremi k čim večjem deležu uporabe domačih pridelkov in izdelkov.

Občina Sevnica

sevnica
fotogalerija

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja