Skip to main content
Sreda, 4. oktober 2023
14.04.2023
20:50
Dozidava Zdravstvenega doma Krško
Foto: ePosavje.com
Zbornica za arhitekturno in prostor Slovenije do sredine junija zbira idejne rešitve za izgradnjo prizidka na območju Zdravstvenega doma Krško na Cesti krških žrtev v Krškem.

Idejni natečaj za prizidek Zdravstvenemu domu Krško

KRŠKO Zgodovina zdravstvene dejavnosti v Krškem sega 500 in več let v zgodovino. V zgodovinskih virih piše, da je imelo Krško ob pridobitvi mestnih pravic leta 1477 mestni špital v prostoru špitalske cerkve, danes Galerije Krško nasproti Valvasorjeve hiše. Kot smo pisali v seriji zapisov Kako so v Krškem gradili nov zdravstveni dom, je že Janez Vajkard Valvasor omenjal, da so špital ustanovili rajhenburški grofje, namenjen je bil oskrbovanju bolnih, ostarelih in osirotelih Krčanov.

Prostorska stiska v starem mestnem jedru

Nov zdravstveni dom so nato zgradili v starem mestnem jedru, na nekdanjem Bonovem vrtu med Cesto krških žrtev in hribom pod cerkvijo sv. Rozalije, med parkom in poslopjem Agrokombinata. A tudi ta je bil kmalu premajhen. S prostorsko stisko so se v Zdravstvenem domu Krško na lokaciji v starem mestnem jedru, pod cerkvijo sv. Rozalije, srečevali že tam okoli leta 1985. Sredi marca, točneje 12. marca 1986, so pod Sremičem imenovali Iniciativni odbor za spremljanje in usmerjanje aktivnosti za izgradnjo Zdravstvenega doma, Lekarne in Doma upokojencev Krško. 

Prostorska stiska na Griču

In tako je nov center zrastel na Griču, na Cesti krških žrtev. Pa je zaradi novih potreb tudi nova stavba postala premajhna. V Krškem so pristopili k izgradnji prizidka zdravstvenemu domu, konec februarja so objavili, da bo postopek izvedbe natečajnega postopka za »Novogradnja Zdravstvenega doma Krško - prizidava« izpeljala Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS).

Javni natečaj za izbiro rešitev

Na Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije tako zdaj do 15. junija 2023 zbirajo idejne predloge v sklopu javnega, projektnega, enostopenjskega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za prizidek k Zdravstvenem domu Krško. V začetku maja bodo organizirali ogled lokacije, sodelujoči lahko vsebinska vprašanja pošljejo do 15. maja, za formalna vprašanja do 7. junija, natečajno ponudbeno dokumentacijo pa pričakujejo do četrtka, 15. junija, do 16. ure. 

Odločitev bodo objavili 14. julija

Odločitev o najbolj primerni rešitvi bo nato desetčlanska komisija objavila predvidoma 14. julija, razstavo natečajnih elaboratov pa bodo nato pripravili v poletju ali na jesen.

zdravstveni dom krško
krško
zdravje

Pridružite se nam