Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
11.05.2023
19:54
Banova domačija v Artičah
Foto: Občina Brežice
Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je konec aprila 2023 s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela obvestilo o potrditvi dveh projektov.

Dva nova projekta z EU sredstvi

KRŠKO Na Regionalni razvojni agenciji Posavje so pred dnevi prejeli obvestilo o potrditvi dveh novih projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi. Omenjena projekta sta "Banova domačija – okusimo dediščino«, ki ga je prijavila Občina Brežice, in projekt »Vključevanje mladih v prostovoljne reševalne službe za zagotavljanje varnosti na podeželju«, ki so ga prijavili v Prostovoljnem gasilskem društvu Leskovec pri Krškem. 

Banova domačija

Projekt »Banova domačija – okusimo dediščino« je Občina Brežice pripravila s petimi partnerji, v projektu bodo sodelovali še Posavski muzej Brežice, ZPTM Brežice, Invalidsko podjetje LUMIA d. o. o., Turistično društvo Artiče in Sadjarsko društvo Artiče. Skupna višina projekta znaša 46.771 evrov, s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je partnerstvu sofinanciranje odobreno v skupni višini do 38.590,34 evrov. 

Revitalizacija skupne etnološke dediščine

Projekt temelji na revitalizaciji skupne etnološke dediščine in družbene infrastrukture Banove domačije, destinaciji Posavje pa bo prinesel dodatno butično ponudbo, s pridihom lokalnega, avtentičnega, edinstvenega. "Partnerstvo načrtuje izvedbo v eni fazi v letu 2023 - predvidene aktivnosti med drugim vključujejo nakup opreme za informacijsko sprejemni prostor, ureditev zunanjega dela kmečke hiše, vzpostavitev novih turističnih produktov in bogatega doživljajskega programa kmetije, 5* kulinarično doživetje ter promocijo domačije. S projektom, ki se bo zaključil v aprilu 2024, bodo pomembno prispevali h kakovosti turističnih doživetij v Posavju in nadaljevanju sodelovanja med »prijatelji domačije« – društvi, javnimi zavodi, podjetniki in lokalno skupnostjo," so zapisali.

Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem

Drugi odobreni projekt »Za varnost gre!« je pripravilo Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem – z Društvom potapljačev Vidra Krško in Gasilsko zvezo Krško, v skupni višini 48.855,88 evrov. S sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je partnerstvu sofinanciranje odobreno v skupni višini do 34.787,14 evrov.

Za varnost gre

Projekt je pripravljen za izvedbo v dveh fazah, z začetkom v letu 2023 in predvidenim zaključkom januarja 2025. Partnerstvo se bo skozi projekt spopadlo z izzivom upada in ponovnega vključevanja mladih v prostovoljne organizacije s področja zaščite in reševanja, t. j. v prostovoljna gasilska društva in društva potapljačev, ki predstavljajo pomemben člen reševalnih služb.

Kot dodajajo, "bo v času izvedbe prijavitelj sodobno opremil prostore gasilskega doma v Leskovcu pri Krškem, ki je trenutno v fazi gradnje, z zagotovitvijo sodobne računalniške opreme pa bodo prostori in samo društvo postali privlačnejši za mladino. Vzpostavljen bo inovativen produkt-aplikacija za izobraževanje mladine preko kviza mladine, ki se na nacionalni ravni še vedno izvaja v papirnati obliki, nabavljena bosta dva podvodna skuterja in izvedene mnoge delavnice in dnevi odprtih vrat – z namenom izobraževanj na temo prve pomoči in požarne varnosti za splošno javnost in animacijo mladine."

rra posavje
krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja