Skip to main content
Nedelja, 24. september 2023
03.06.2023
14:45
Gostili okroglo mizo o pomeni Evropske unije in evropskega leta spretnosti 2023Gostili okroglo mizo o pomeni Evropske unije in evropskega leta spretnosti 2023
Foto: SIC Brežice
Na Strokovno izobraževalnem centru Brežice so v četrtek, 25. maja 2023, pripravili in izvedli
okroglo mizo z gosti na temo pomena Evropske unije(EU) in evropskega leta spretnosti 2023.

Pomen Evropske unije(EU) in evropskega leta spretnosti 2023

Namen okrogle mize je mladim pokazati večpomenskost EU in osvetliti bistvo evropskega leta spretnosti 2023, opozoriti na znanja, spretnosti, veščine in kompetence, ki jih potrebujemo v današnjem času, v gospodarstvu in na drugih področjih. Z okroglo mizo smo želeli mlade spodbuditi k večji aktivnosti in motiviranosti za participacijo v družbenem življenju ter na različnih področjih družbene strukture.

Na okrogli mizi so sodelovali mag. Aleksandar Cvetanovski, direktor podjetja Ino Brežice d.o.o., ga. Mojca Florjanič, podžupanja občine Brežice, g. Tomaž Lisec, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, g. Matjaž Nemec, evropski poslanec, mag. Mirko Požar, direktor podjetja Soltec d.o.o., dr. Stanka Preskar, namestnica direktorja Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, dr. Mojca Tomažin, direktorica in ravnateljica Strokovno izobraževalnega centra Brežice, ga. Tamara Vonta, poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije, dijak Rok Beričnik, predsednik dijaške skupnosti SIC Brežice in dijak Mai Petrič, član dijaške skupnosti SIC Brežice. Okroglo mizo je vodila in moderirala profesorica Mojca Ogorelc, koordinatorica projekta EPAS na SIC Brežice.

Fotogalerija (Foto: Strokovno izobraževalni center Brežice):

Preko videokonferenčne povezave je na našem dogodku sodeloval evropski poslanec, g. Matjaž Nemec, ki je našim dijakom predstavil pomen EU in jim posredoval zelo zanimive informacije.

Naše dijakinje so zapele himno EU - Odo radosti, pod mentorstvom prof. Mileve Kralj Buzeti. Okroglo mizo smo na šoli izvajali v okviru aktivnosti evropskega projekta EPAS in vsebin aktivnega državljanstva. Vsem našim gostom se zahvaljujemo, da so se prijazno odzvali našemu povabilu ter se udeležili našega dogodka. Prav tako smo zelo hvaležni za zanimiva in strokovna razmišljanja, predstavitve in argumentacije ter konstruktivno in prijetno sodelovanje in povezovanje ter hkrati obeležili dan Evrope 2023.

profesorica Mojca Ogorelc, koordinatorica projekta EPAS na SIC Brežice
Strokovno izobraževalni center Brežice

brežice
fotogalerija
šole v posavju

Pridružite se nam