Skip to main content
Nedelja, 14. april 2024
18.03.2024
07:11
Foto: Mestna občina Krško
V zadnjem času so na Mestni občini Krško prejeli več vprašanj glede gradbišča na lokaciji Krke, tovarne zdravil v Krškem, ki se nanašajo predvsem na časovnico izgradnjo čistilne naprave.

Mestna občina Krško je za informacije zaprosila družbo Krka, d. d., njihov odgovor pa objavljamo v nadaljevanju.

Na lokaciji Krke, tovarne zdravil, Novo mesto v Krškem poteka izgradnja čistilne naprave.

Za zagotovitev obratovanja proizvodnje v Krškem KRKA gradi lastno tehnično in tehnološko napredno biološko čistilno napravo za čiščenje odpadnih vod. Danes se odpadne vode iz obstoječega obrata preko javne kanalizacije odvajajo in čistijo na čistilni napravi VIPAP Krško.

Pripravljalna dela so se pričela v novembru 2023, trenutno potekajo gradbena dela na segmentu izgradnje bazenov. Objekt bo zgrajen do konca leta 2024, do pomladi 2025 bodo potekala instalacijska dela. Sledijo zagoni in testiranja tehnoloških postopkov.

Če se ne pojavijo ne planirani zapleti pri gradbenih delih ali z dobavo opreme, bo začela nova čistilna naprava obratovati v drugi polovici leta 2025.

krka
mestna občina Krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja