Skip to main content
V Posavju 5.1° C Četrtek, 25. 2024
05.01.2023
13:34
Gradnja fekalne kanalizacije na Senovem se bo nadaljevala v letu 2023. Na katerih vseh odsekih bodo dela potekala v letošnjem letu, objavljamo v nadaljevanju novice.

Gradnja fekalne kanalizacije na Senovem

KRŠKO V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save« Mestna občina Krško na Senovem gradi fekalno kanalizacijo. Dela potekajo po fazah in bodo na posameznih odsekih zaključena junija 2023. Lani se je zaključila gradnja kanalizacije na Tomšičevi ulici (severni del) ter na Cankarjevi ulici – Metalna.

Kje bodo z deli nadaljevali letos?

V letošnjem letu bodo z deli nadaljevali na Cesti 3. julija, na Cankarjevi ulici (južni del) ter na Cesti bratov Zorko. Skupna vrednost gradbenih del znaša 1,2 milijona evrov, od tega bo nekaj več kot 67 % sofinanciranih iz evropskega kohezijskega sklada ter državnega proračuna.

Fotogalerija (Foto: Mestna občina Krško):

(Mestna občina Krško, eP)

krško
fotogalerija

Pridružite se nam