Skip to main content
Torek, 16. april 2024
27.01.2023
19:39
Ureditev krožišča v Šmarju
Grafika: PISO
Na območju gradnje krožišča v Šmarju v Sevnici so stekla dela za gradnjo škarpe in armirane brežine.

Prometna ureditev ob izgradnji krožišča v Šmarju

SEVNICA Od območja križanja državne ceste R2-424/1166 Boštanj-Planina z novo zgrajenim nadvozom čez trebanjsko železnico do krožišča pri trgovini Lidl je urejena delna zapora ceste z izmeničnim enosmernim prometom. Zaradi možnosti udora brežin bo cestna zapora s semaforji urejena ves čas poteka gradbenih del, tudi v popoldanskem in nočnem času ter ob vikendih. "Voznike pozivamo k strpnosti ter doslednem upoštevanju cestnoprometnih pravil," pravijo na Občini Sevnica.

Kako je urejen dostop za pešce?

Na območju gradbišča je prepovedan ves promet. Hodnik za pešce je v tej fazi gradbenih del preusmerjen na opuščeno cestno navezavo na industrijsko cono in pod novim nadvozom do trgovine Lidl. Hodnik za pešce je označen z usmeritvenimi tablami.

Podpis pogodbe za ureditev krožišča v Šmarju

Dinamika del je odvisna od vremenskih razmer

Nosilec projekta gradnje krožišča je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Občina Sevnica je soinvestitor. Izvajalca gradbenih del, podjetji Rafael d. o. o. in Gradnje d. o. o., bosta z deli zaključili predvidoma do jeseni letošnjega leta, dinamika poteka gradbenih del pa je močno odvisna od vremenskih razmer.

sevnica
ceste
obvestila

Pridružite se nam