Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
16.09.2022
11:27
Nova šola dr. Mihajla Rostoharja v Krškem
Grafika: ePosavje.com
V Krškem so objavili javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja Krško v starem mestnem jedru.

Rešitve zbirajo do 24. novembra

KRŠKO Na Mestni občini Krško so objavili javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja Krško. Tudi tokratni natečaj bodo izpeljali s pomočjo Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, tako kot so to naredili za izbiro najprimernejše rešitve umestitve zimskega plavalnega bazena na območju Stadiona Matije Gubca.

Kaj vse bodo morali upoštevati pri pripravi rešitve?

V opisu projektnega natečaja so zapisali, da bo nova šolska stavba zagotovila vsem učencem ustrezne prostorske pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti, z upoštevanjem sodobnih metod dela in ravzoja učne tehnologije. V projektu bodo morali urediti povezavo nove osnovne šole z obstoječim športnim igriščem, s prilagoditvijo dostopa za funkcionalno ovirane osebe, ker bodo obstoječe športno igrišče uporabljali tudi učenci nove osnovne šole.

Rok za oddajo rešitev je 24. november

Pripravljalci rešitev imajo zdaj do 24. novembra čas, da oddajo svoje predloge, kako bi v staro mestno jedro umestili novo šolo in rešili nše nekaj drugih odprtih vprašanj. Odločitev o izidu natečaja bodo z zaključnim poročilom objavili predvidoma 20. decembra 2022, razstava natečajnih elaboratov pa je predvidena v januarju naslednje leto.

Nov trg, prenova ulice, ureditev dostopov

Nov objekt bodo umestili v staro mestno jedro, na zemljišče, kjer so pred leti predvideli umestitev novega objekta Valvasorjeve knjižnice - med igriščem Šajspoh, delavnicami in poslopjem sodišča. In tako bodo morali pripravljalci dokumentacije poiskati rešitev za ureditev novega trga na vogalu med Bohoričevo ulico, Hočevarjevim trgom in Fakulteto za energetiko, v sklopu projekta bodo prenovili Bohoričevo ulico na tem odseku, prav tako pa bo potrebna tudi rekonstrukcija in ureditev dostopa do dvorišča stavbe CKŽ 2.

Ureditev parkiranja

Ob tem bodo prenovili dostop in dovoz do dvorišč stavb s hišnimi številkami CKŽ 4-12, rešitev bodo morali ponuditi tudi za dostope do objektov izven natečajnega območja z zunanjimi parkirnimi prostori in za kratkotrajno parkiranje za potrebe šole.

krško
šole v posavju

Pridružite se nam

Poglejte tudi