Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
08.06.2023
14:07
1. nagrada, idejni natečaj za Bazen Krško
Grafika: arhiv ePosavje
Krški občinski svetniki bodo na junijski seji odločali o Dokumentu identifikacije investicijskega projekta Bazen Krško. S potrditvijo bi naredili korak bližje do težko pričakovanega bazena.

Na junijski seji o potrditvi investicije Bazen Krško

KRŠKO Na dnevnem redu junijske seje občinskega sveta v Krškem je tudi predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Bazen Krško«. Po pripravljeni dokumentaciji vrednost investicije v tekočih cenah ocenjujejo na 12.148.830,54 evrov.

Kako bodo financirali projekt?

Družba AB biro d.o.o. iz Ljubljane je v maju izdelala dokument identifikacije investicijskega projekta Bazen Krško, po katerem gradnjo ocenjujejo na dobrih 12 milijonov evrov. Po časovnici financiranja projekta bi za projekt v letu 2023 namenili 625.000 evrov, nato v letih 2024 in 2025 vsako leto po 4 milijone evrov, v letu 2026 pa so v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Krško 2023 - 2026 predvideli še 3.418.999,91 evrov. Na Mestni občini Krško izpostavljajo, da bodo investicijo zagotovili z lastnimi sredstvi.

Zaenkrat lastna sredstva. Če pa bodo razpisi, se bodo na njih (pri)javili

"V kolikor bodo objavljeni primerni razpisi različnih ministrstev, pa se bo občina na njih seveda odzvala," dodajajo. Ob tem dodajmo, da so zadnja dva pokrita zimska bazena v Sloveniji - v Novi Gorici in Slovenj Gradcu, tamkajšni občini izgradili tudi s pomočju sredstev iz evropskih skladov tudi na račun status mestne občine. 

Bazen Krško

Sedem razlogov

V dokumentaciji so navedli sedem razlogov za investicijo. Med drugim bi z investicijo uresničili ti. strateški del občinskega prostorskega načrta razvoja športa in rekreacije v Krškem, ki načrtuje gradnjo rekreacijskega bazena na obstoječih športnih površinah stadiona Matije Gubca. S tem bi uredili proste, degradirane in nezadostno izkoriščene površine znotraj naselja, s športnimi in rekreacijskimi površinami ter razširili obstoječe rekreativno območje ob nabrežju Save.

Ureditev tega dela Krškega z vzpostavitvijo pogojev za nadaljni razvoj plavanja v Krškem

Z novim zimskim plavalnim bazem kot objektom družbene infrastrukture bi zagotovili prostore za vadbo kot pogoj za nadaljnji razvoj plavalnega športa v Krškem, hkrati pa bi ustvarili tudi možnost uporabe športno rekreacijskih objektov in površin za vse ljudi z ureditvijo dostopnosti za funkcionalno ovirane. 

Dva bazena, dve dvorani

V objektu bosta dva bazena - večji bo dimenzij 25 x 33,3 metrov z 12 plavalnimi progami, manjši v dimenzijah 8 x 23,5 metrov bo razdeljen na dva dela. Prvi del manjšega bazena bo z globino 90-110 cm namenjen učenju plavanja, drugi del manjšega bazena z globino 135 cm pa rekreativni dejavnosti in telovadbi v vodi. Ob bazenu bodo tribune za gledalce in plavalce, v zgornjem nadstropju pa so predvideli dve večnamenski dvorani, v katerih bosta domovanje našla judo in tajski boks, v času tekmovanj bosta telovadnici na voljo tudi za gostujoče tekmovalce. 

In naslednji koraki?

S potrditvijo omenjenega investicijskega dokumenta bi lahko sledil naslednji korak do novega bazena, pripravljalci dokumentacije bi lahko začeli s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja. In pridobitvi gradbenega dovoljenja bo sledila objava javnega naročila za izbor izvajalca gradnja. In potem prva lopata.

bazen krško
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja