Skip to main content
V Posavju 8.2° C Ponedeljek, 22. 2024
07.11.2022
22:37
Železniška postaja Sevnica
Foto: arhiv ePosavje
V Sevnici se pripravljajo na obsežno prenovo širšega območja železniške postaje. Ureditve predvidevajo vse od železniškega prehoda na Savsko cesto do novega krožišča v Šmarju.

Na postaji bodo sočasno lahko trije potniški vlaki

SEVNICA S projektom nadgradnje železniške postaje Sevnica bodo povečali zmogljivost postaje in stopnjo varnosti prometa, s prilagoditvijo tirne in peronske infrastrukture bodo zagotovili učinkovit prestop potnikov. In to tako, da bodo lahko na postaji sočasno trije potniški vlaki - vlak za smer Dobova, vlak za smer Zidani Most, vlak za smer Trebnje.

"Vsak projekt ima svojo življenjsko dobo"

In kje je projekt danes? Sevniški župan Srečko Ocvirk nam je na predstavitvi dogodkov ob občinskem prazniku na naše vprašanje odgovoril, "da ima vsak projekt svojo življenjsko dobo in zelo pomembno je, da iz ideje izhaja kvalitetna idejna zasnova, analiza stanja in da se potem razvijejo partnerski odnos med odgovornimi. Pogosto to ni izključno občina. In tak projekt je zagotovo prenova železniške postaje in ureditev železniškega koridorja, ki teče skozi dolino reke Save in močno vpliva na poselitev."

"Želimo, da iz tega procesa dobimo zelo pozitivne in usklajene rezultate"

S pričetkom projektiranja in ureditve idejnih zasnov je začela Občina Sevnica. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je to idejno zasnovo ocenila kot primerno in iz nje nadaljuje projektiranje za izvedbo in posodobitev železniške postaje, nadaljuje Ocvirk. "Občina Sevnica je zelo zainteresirana in sodeluje na nekaterih ureditvah širšega območja železniške postaje,"  dodaja.

Podhod, parkirni prostori, avtobusna postaja

Te ureditve so na območju avtobusne postaje, na območju podvoza na Savsko cesto pri Stillesu, ureditev podhoda do Savske ceste, med ureditve spadajo tudi parkirni prostori na obeh straneh železniške proge - na Savski cesti in pri železniški postaji. "Skupni interes je, da bistveno povečamo število parkirnih mest na celotnem, širšem območju železniške postaje. Zato je načrtovan proces, v katerega se vključujemo in želimo, da iz tega procesa dobimo zelo pozitivne in usklajene rezultate," dodaja Ocvirk.

Most na Logu

Kaj pa most na Logu?

Podobna projekta kot ureditev železniške postaje v Sevnici sta tudi gradnja mostu na Logu in ureditev ceste na Račici v Loki pri Zidanem Mostu. "Nosilec projektov je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je nosilec pridobivanja zemljišč, projektiranja in pridobivanja ustreznih soglasij. Vendar občina se kot skupnost vključuje v to pridobivanje zemljišč na tistem delu, kjer nekoliko lažje pristopi in rešuje posamezne zadeve. S tem sodelovanjem take projekte zgolj pospešujemo, da bodo čimprej pripravljeni za realizacijo," dodaja Ocvirk.

Potrebna projekta v prostoru

Kot pravi, "sta oba projekta izredno potrebna v prostoru - tako posodobitev ceste Loka - Račica in na Bregu kot most Log in ukinitev dveh nivojskih prehodov ter funkcionalna obvoznica Sevnica, zato da iz sevniškega prostora izločimo tranzitni težki promet, ki sedaj gre delno skozi Sevnico in je Sevnica namenjena zgolj osebnemu in lokalnemu prometu."

Železniška postaja po 2024, most pa kaj prej

Omenjeni projekti so v Načrtu razvojnih programov v državnem proračunu opredeljeni. "Imajo svoje postavke in železniška postaja je v letu 2022 in 2023 predvidena za projektiranje, v letih 2024-2025 in naprej pa za izvedbo. Podobno je z mostom na Logu, kajti pri mostu Log je bilo predvideno, da bo v letih 2022-2023 stekel postopek izbora izvajalca. Pričakujemo, da bo v letu 2023 postopek izbora tudi potekal in da se potem začnejo aktivnosti na sami izvedbi," še dodaja Ocvirk.

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja