Skip to main content
Sreda, 4. oktober 2023
04.05.2023
08:44
Prednosti in slabosti dolgoročnega stanovanjskega kredita
Prednosti in slabosti dolgoročnega stanovanjskega kredita
Nakup, gradnja ali (pre)urejanje doma, ki bi nam v naslednjih desetletjih nudil varnost in udobje, veljajo za enega najpomembnejših življenjskih podvigov

A večina nas tega ni zmožna uspešno zaključiti brez finančne pomoči v obliki stanovanjskega kredita, s katerim so prvi koraki precej hitrejši, enostavnejši, pa tudi udobnejši.

V nadaljevanju vam zato podajamo vse bistvene informacije, ki zadevajo stanovanjski kredit, in sicer v želji, da zase ter svoje najbližje zgradite topel, ljubeč, varen dom, kjer boste vedno znova našli zavetje po vseh viharjih, pred katerimi žal ni imun prav nihče.

Stanovanjski kredit: kaj je in kako do njega?

Stanovanjski kredit je kredit, odobren na temelju zelo jasnega namena porabe sredstev: nakup nepremičnine, gradnjo nepremičnine, dogradnjo nepremičnine, notranjo ureditev nepremičnine, adaptacijo nepremičnine in nakup gradbenega zemljišča, pri čemer za nepremičnino velja vsak stanovanjski objekt, torej stanovanje ali hiša, tudi vikend.

Praviloma je stanovanjski kredit dolgoročen kredit, katerega doba odplačevanja lahko znaša do 30 let, medtem ko znesek variira glede na potrebe, kreditno sposobnost in vrednost nepremičnine, a v povprečju odobrena sredstva segajo med 20.000 ter 250.000 evrov, v primeru večje kreditne sposobnosti več.

Stanovnajski kredit

Je pa treba vedeti, da obstaja zakonsko določilo, ki navaja zahtevo, da mora posamezniku po poplačilu kreditnega obroka ostati najmanj 76 % minimalne slovenske bruto plače.

Pogoji se od banke do banke nekoliko razlikujejo, saj vsaka banka v tem pogledu (lahko) postavlja dodatne omejitve, podobno pa je tudi s starostno mejo, čeprav se ta običajno giblje okoli 70 leta. Kar pomeni, da oseba (kreditojemalec) ob odplačilu zadnjega obroka stanovanjskega kredita ne sme biti starejša od 70 let.

Stanovanjski kredit je sicer odvisen od več dejavnikov:

  1. višine stanovanjskega kredita -> nanjo vpliva več elementov, med drugim vrednost nepremičnine, ki jo kreditojemalec želi kupiti ali obnoviti, njegova kreditna sposobnost, doba odplačevanja, pa tudi številni drugi,
  2. odplačilne dobe -> stanovanjski kredit je načeloma dolgoročen, a se ob manjših posegih na nepremičnini marsikdo odloči za najem gotovinskega kredita, ker je odplačilna doba tega krajša, sredstva pa je mogoče porabiti nenamensko (za najem gotovinskega kredita ni potrebna kupoprodajna pogodba),
  3. obrestne mere -> obrestna mera se deli na fiksno, ki je nespremenljiva, a povezana z višjimi stroški, in spremenljivo (referenčno), ki predstavlja določeno tveganje, ker se gospodarsko stanje v več desetletjih lahko spremeni celo do te mere, da kreditojemalec kredita ni več sposoben odplačevati,
  4. vrste zavarovanja -> nepremičnino je treba zavarovati v obliki hipoteke, zavarovalne police, zadolžnice, izjave o zaplembi plombe ali sodolžnice.

Poleg naštetega se pogoji najema stanovanjskega kredita spreminjajo skladno z višino rednega mesečnega prihodka kreditojemalca, števila vzdrževanih članov znotraj gospodinjstva, prostih (razpoložljivih) denarnih sredstev, števila lastništev morebitnih ostalih nepremičnin, vrsto zaposlitve in drugih dejavnikov.

A ima neodvisno od njih za stanovanjski kredit pravico zaprositi prav vsaka polnoletna oseba s sklenjenim rednim delovnim razmerjem oziroma upokojenec ali katerikoli drug prejemnik rednih mesečnih prilivov (plača, pokojnina, renta).

Kreditni kalkulator za stanovanjski kredit

 

Posamezne banke najem stanovanjskega kredita omogočajo tudi osebam brez zaposlitve za nedoločen čas, vendar njihovo trajanje zaposlitve za nedoločen čas ne sme presegati ročnosti kredita, oziroma, morajo zmožnost odplačevanja kredita izkazati z izjavo delodajalca, v katerih je izkazana namera o podaljšanju pogodbe o zaposlitvi.

Prednosti in slabosti stanovanjskega kredita glede na ročnost kredita (primerjava kratke in dolge odplačilne dobe stanovanjskega kredita)

  kratka odplačilna doba dolga odplačilna doba
višina mesečnega zneska visoki nizki
obrestna mera visoka nizka
trajanje kredita kratko dolgo
strošek kredita nizek visok
  Primerno za tiste, ki so se v določenem obdobju pripravljeni odreči udobju. Primerno za tiste, ki si želijo ustvariti dom, a obenem užiti tudi druge ugodnosti življenja.

K samemu znesku kredita je treba prišteti še stroške odobritve stanovanjskega kredita, pri posameznih bankah tudi druge stroške.

Ob naštetem obstajajo dejavniki, na osnovi katerih si je pogoje najema stanovanjskega kredita mogoče dodobra izboljšati, saj se ti spreminjajo od kreditojemalca do kreditojemalca. Mednje denimo sodita vpis nepremičnine v zemljiško knjigo in urejeno lastništvo te.

Kljub vsemu pa previdnost ni odveč. O najemu stanovanjskega kredita se velja temeljito informirati in pridobiti ponudbe več bank, kar zahteva čas, potrpežljivost ter znanje. Ki ga, vsaj takrat, ko se posvečamo nakupu, gradnji ali (pre)urejanju doma, nimamo. Zato pa je tu brezplačni portal Izracunam.si.

Brezplačni portal Izračunam.si in kreditni kalkulator

Portal Izračunam.si je nastal z željo po prihranku časa. Specializiran je za finančne produkte in storitve oziroma predstavlja vodič po finančnih rešitvah, pri čemer sodeluje z več bankami, zavarovalnicami ter drugimi finančnimi ustanovami. Tvorijo ga bančniki in finančniki, ki skupaj z vami ter za vas na temelju sklenjenih pogodb z bankami poiščejo najugodnejšo rešitev.

Deluje tako, da v kreditni kalkulator vnesete vrsto želenega (stanovanjskega) kredita, znesek tega, valuto, v kateri želite stanovanjski kredit odplačevati, in ročnost.

Na osnovi tega prejmete informativni izračun z možnostjo pridobitve natančnejše ponudbe, kmalu zatem pa se vam, v kolikor se za to odločite, oglasi finančni svetovalec portala Izračunam.si, ki vam brezplačno svetuje, kako skleniti pogodbeno razmerje z banko za namen najema stanovanjskega kredita in pred tem na vašo željo poišče celo boljšo možnost od ponujenih.

Portal Izračunam.si ima sklenjeno pogodbo z naslednjimi slovenskimi bankami: Nova KBM, Gorenjska banka, SKB banka, UniCredit Bank, Intesa SanPaolo, NLB, Skerbank, BKS Bank, Deželna banka Slovenije in Addiko Bank.

oglasna novica

Pridružite se nam