Skip to main content
Sobota, 24. februar 2024
06.10.2022
12:48
Kolesarska povezava Krško - Kostanjevica na Krki
Foto: ePosavje.com
Med Krškim in Kostanjevico na Krki gradijo kolesarsko povezavo, s katero bodo zagotovili večjo varnost za ranljivejše udeležence v prometu, s tem pa tudi izboljšali mobilnost med obema krajema.

Izgradnja kolesarske povezave med Krškim in Kostanjevico na Krki

KOSTANJEVICA NA KRKI V krški in kostanjeviški občini gradijo kolesarsko povezavo v skupni dolžini 19,5 kilometra, od tega bo dobrih 14,4 kilometrov na območju občine Krško in nekaj več kot pet kilometrov na območju občine Kostanjevica na Krki.

6,7 milijona evrov vreden projekt

Ob gradnji nove kolesarske povezave bodo prenovili nekatere cestne odseke ter uredili komunalno infrastrukturo. Krška in kostanjeviška občina sta za 6,7 milijona evrov vreden projekt, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz Dogovora za razvoj regij, pridobili nekaj več kot 3,5 milijona evrov, iz državnega proračuna nekaj manj 890.000 evrov, preostanek bo strošek občin.

Kolesarska steza Križaj

Kako potekajo dela?

V teh dneh delajo potekajo na 11 odsekih omenjene kolesarske povezave. Od naselja Drnovo do krožišča na Drnovem obnavljajo odsek ceste, izgradili bodo pločnik in novo kolesarsko pot ter uredili novo komunalno infrastrukturo. Med Drnovim in Veliko vasjo so uredili novo kolesarsko pot, pred Veliko vasjo pa je zdaj nova asfaltna ploščad za umirjanje prometa. In ko zavijete levo proti avtocesti, je tam nov odsek (številka 11) s kolesarsko stezo na obeh straneh cestišča. Med Veliko vasjo in Velikim Podlogom je steza po polju že asfaltirana, zdaj bodo na vrsto prišle še talne označbe. 

Največ aktivnosti je med Križajem in Kostanjevico na Krki

Skozi Veliki Podlog so postavili cestno signalizacijo in zarisali kolesarsko pot, med Pristavo in Križajem je urejena nova kolesarska steza, največ aktivnosti pa je trenutno med Križajem in Kostanjevico na Krki. Tam po položeni meteorni kanalizaciji in optičnem omrežju končujejo z gradnjo vodovoda, postavljajo pokrove jaškov na novo višino in urejajo tampon kot pripravo na asfaltiranje. Nekaj deset metrov naprej gradijo novo premostitev potoka Senuša, do vstopa v Kostanjevico na Krki pa urejajo vodovod, drenažo in nove pilote na mostu Sajevec, izkopano traso pa so nasuli s kamnolomskim peskom.

Proti Dobravi

Dela potekajo tudi od Kostanjevice naprej proti Dobravi. V Kostanjevici na Krki so od zdravstvene postaje proti krožišču pri mostu čez Krko uredili kolesarsko stezo z robniki in asfaltom, čakajo jih še talne označbe, postavitev vertikalne signalizacije ter ureditev granitnih kock med stezo in glavno cesto. V nadaljevanju kolesarske poti v smeri Prekope so asfaltirali priključka kolesarske povezave pri cestnem otoku, uredili bankine, brežine in talne označbe, postavili del varovalne ograje, postavili bodo še prometne znake, preostanek varovalne ograje ter ograjo za pešce.

Kje bo potekala kolesarska povezava?

Od Krškega do Velike vasi

Začetek obravnavane kolesarske povezave je pred šolskim centrom na Cesti krških žrtev v Krškem, nadaljuje pot mimo pokopališča in se naveže na večnamensko pot ob obvoznici. V nadaljevanju se priključi na obstoječo večnamensko pot, ki poteka proti jugu do vasi Brege, nadaljuje proti Drnovem in po južnem delu naselja do novo oblikovane poslovne cone ob dostopni cesti do glavne G1-5. Tam se bo navezala na obstoječe površine za kolesarje do krožišča in v smeri Velike vasi pri Krškem.

Od Velike vasi do Križaja

V naselju Velika vas se kolesarska povezava nadaljuje proti jugu čez nadvoz nad avtocesto skozi naselje Veliki Podlog do križanja z regionalno cesto skozi naselje Pristava do krožišča na Križaju, kjer se naveže na obstoječe ureditve.

Od Križaja do Kostanjevici na Krki

V nadaljevanju je predvidena kolesarska povezava ob regionalni cesti Šentjernej - Križaj skozi Sajevce proti Kostanjevici, kjer se bo navezala na obstoječe ureditve na obvoznici in nadaljevala ob regionalni cesti do naselja Prekopa, kjer so že zgrajene kolesarske povezave.

kostanjevica na krki
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja