Skip to main content
V Posavju 5.8° C Sreda, 24. 2024
25.11.2022
12:15
Gregor Korene
Foto: arhiv ePosavje
V sredo in četrtek, 23. in 24. novembra, so potekale volitve v državni svet. Predstavnik Posavja v Državni svetu bo Gregor Korene.

40 članov

LJUBLJANA V sredo so elektorji, ki so jih določili občinski in mestni sveti, na volilnih zborih izvolili 22 predstavnikov lokalnih interesov, v četrtek pa so elektorji, ki so jih določile interese organizacije, izvolili 18 predstavnikov funkcionalnih interesov - delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov, samostojnih poklicev in negospodarskih dejavnosti.

Kako je sestavljen Državni svet?

Državni svet sestavlja 40 članov, in sicer: 22 predstavnikov lokalnih interesov, 4 predstavniki delodajalcev, 4 predstavniki delojemalcev, 2 predstavnika kmetov, predstavnik obrtnikov, predstavnik samostojnih poklicev ter 6 predstavnikov negospodarskih dejavnosti - Univerz, visokih in višjih šol, vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa, zdravstva in socialnega varstva. Člani so bili izvoljeni za mandatno dobo petih let.

20 članov in 2 članici

Iz 22 volilnih enot so bili izvoljeni Dejan Crnek, Matej Slapar, Drago Žura, Milan Ozimič, Marko Zidanšek, Peter Dermol, Rajko Fajt, David Klobasa, Ivan Meglič, Leopold Pogačar, Jasmina Opec Vöröš, Elena Zavadlav Ušaj, Andrej Poglajen, Bojan Kekec, Darko Zevnik, Igor Marentič, Miloš Pohole, Matjaž Štolfa, Bojan Borovnik, Matjaž Švagan in Dušan Strnad, kot predstavnik 20. volilne enote iz občin Krško, Brežice, Sevnica in Kostanjevica na Krki pa Gregor Korene.

politika
sevnica
brežice
krško
kostanjevica na krki

Pridružite se nam

Novice iz Posavja