Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
02.12.2023
08:49
Grafika: Občina Sevnica
V Sevnici potekajo dogodki za ozaveščanje o nasilju nad ženskami. Lokalne ustanove združujejo moči za spodbujanje prijav nasilja in podporo žrtvam.

Z osveščanjem in aktivnostmi za preprečevanje nasilja v družini

V času med 25. novembrom in 10. decembrom 2023 tudi v Sloveniji obeležujemo mednarodne dneve boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Policijska postaja Sevnica, Občina Sevnica in Socialno-varnostni sosvet Občine Sevnica so pripravili sporočilo za javnost in plakat, s katerim želijo lokalno skupnost opolnomočiti o problematiki nasilja nad ženskami in nasilja v družini.

Problematiki nasilja nad ženskami in nasilja v družini se na Policijski namenja posebna pozornost, tako na operativni kot preventivni ravni. V teh dneh, ko obeležujemo mednarodne dneve boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini pa še intenzivneje spodbujamo žrtve k prijavi nasilja.
Nasilje nad ženskami predstavlja resen družbeni problem, ki zahteva pozornost celotne skupnosti. Pogosto se zgodi, da žrtve trpijo v tišini, ne da bi se obrnile na pomoč, bodisi zaradi strahu, sramu ali zato, ker ne vedo, kako se soočiti s situacijo.

Zakaj je pomembno prijaviti nasilje:

Varnost žrtve: Prijava nasilja omogoča takojšnje ukrepanje in zaščito žrtve.

Preprečevanje ponovitve: Prijava nasilja pomaga preprečiti nadaljnje zlorabe in ščititi druge morebitne žrtve.

Kaznovanje storilcev: Prijave nasilja omogočajo pravosodnim organom, da ustrezno ukrepajo proti storilcem in jih postavi pred odgovornostjo.

Pomoč žrtvam: Prijave nasilja omogočajo žrtvam da najdejo različne oblike pomoči in podporo za žrtve nasilja.

Pozivamo žrtve nasilja in vse, ki imate informacije o morebitnih primerih nasilja nad ženskami, da nemudoma stopite v stik s Policijsko postajo Sevnica na telefonsko številko 07 81 61 800, ali pa nasilje prijavite na številko 113 ali na anonimni telefon 080-1200 oziroma se zglasite na Centru za socialno delo Posavje, Enota Sevnica. Vaša prijava je morebiti edina možnost za žrtev, da izstopi iz kroga nasilja in se ji zagotovi potrebna pomoč.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje pri ustvarjanju varnejše skupnosti za vse.

sevnica
policija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja