Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
07.10.2023
08:34
Požar Obrežje, 21. junij 2021
Foto: PGD Obrežje
Vsako leto Uprava za zaščito in reševanje, v sodelovanju z različnimi organizacijami vodi projekt Oktober – mesec požarne varnosti. Tokrat se posvečajo predvsem temam o preprečevanju požarov v naravi.

Oktober – mesec požarne varnosti: Skupaj za varno naravo

Vsako leto Uprava za zaščito in reševanje, v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije, Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev, Slovenskim združenjem za požarno varstvo ter Zavodom za gozdove Slovenije, vodi projekt Oktober – mesec požarne varnosti. V tem obdobju se posvečamo ozaveščanju prebivalcev o ključnem pomenu požarne varnosti, tokrat s poudarkom na preprečevanju požarov v naravi.

Lansko poletje nas je spomnilo, kako uničujoči so lahko požari v naravi. Požar na Krasu je bil močan opomin, da moramo svoje napore še bolj osredotočiti na preprečevanje požarov v naravnem okolju. Požari v naravi so pogosto posledica človeške nepazljivosti ali neprevidnosti pri uporabi odprtega ognja. Zato smo pripravili različne aktivnosti, usmerjene v ozaveščanje in usposabljanje širše javnosti o pomenu preprečevanja požarov v naravi ter pravilnem ravnanju ob požaru in po njem. Napotki so prilagojeni tudi za osebe z okvaro vida in natisnjeni v prilagojeni pisavi.

V gradivu najdete informacije o vzrokih za nastanek požara v naravi, preventivne napotke za varno kurjenje na prostem, usmeritve za ravnanje ob evakuaciji in po njej ter druge koristne nasvete. Spodaj izpostavljamo nekaj osnovnih napotkov:

-       pri kurjenju v naravi kurišče obdajte z negorljivim materialom, kurjenje vedno nadzoruje polnoletna oseba, pripravite opremo, naprave in sredstva za gašenje začetnega požara, po končanem kurjenju ogenj popolnima pogasite (uporabite lahko zemljo, vedro z vodo, cev za zalivanje,  gasilnik in podobno);

-       da ne bi prišlo do požara v naravi poskrbite za urejeno okolico doma, ne odmetavajte cigaretnih ogorkov, po gozdu in suhi travi se ne vozite z motorji, štirikolesniki in avtomobili, v suhih in vetrovnih dneh ne kurite;

-       upoštevajte razglase velike ali zelo velike požarne ogroženosti;

-       če je požar v naravi v bližini vašega doma in je v zraku dim, zaprite okna in vrata ter zatesnite odprtine ter iz okolice stavbe umaknite predmete, ki jih lahko zajame ogenj;

-       če je odrejen zaščitni ukrep evakuacija, upoštevajte navodila pristojnih služb, s seboj vzemite nujne stvari, ki ste jih pripravili za primer nesreče;

-       ob vrnitvi na dom preglejte stanje stavbe, opazujte dogajanje v okolici in bodite pozorni na morebitne nove izbruhe požara;

-       priporočamo, da invalidi sporočite pristojnim službam in sosedom, da boste ob požaru v naravi in ob evakuaciji potrebovali pomoč ter se dogovorite, na kakšen način vam lahko pomagajo.

Aktivnosti v mesecu oktobru

Da bi dosegli čim širšo javnost, smo v Upravi za zaščito in reševanje pripravili raznovrstna promocijska gradiva, vključno s televizijskimi oglasi z znakovnim jezikom, radijskimi oglasi, spletnimi oglasi ter oglasi za avtobusom, predvideni pa so tudi posveti za lokalne skupnosti in strokovno javnost. Gasilska zveza Slovenije se bo osredotočila na širjenje informacij o preventivnih ukrepih ter organizirali dneve odprtih vrat in predstavitve za šole in vrtce. Združenje slovenskih poklicnih gasilcev bo organiziralo dneve odprtih vrat v poklicnih gasilskih enotah, svoje dejavnosti pa bodo predstavili tudi na posvetih za občane. V strokovnih krogih in med svojimi člani pa bo širilo zavedanje o požarih v naravi tudi Slovensko združenje za požarno varstvo. Letos v projektu prvič sodeluje tudi Zavod za gozdove Slovenije, ki bo med drugim ozaveščal in svetoval obiskovalcem jesenskega kmetijskega obrtnega sejma v Komendi.

Zdaj je čas, da se vsi skupaj zavzamemo za varno naravo in preprečimo škodo zaradi požarov v naravi.

Vir: Ministrstvo za obrambo

požar
gasilci
gasilska zveza krško

Pridružite se nam