Skip to main content
V Posavju 8.8° C Sreda, 24. 2024
29.01.2023
11:11
Foto: ePosavje.com
Na 2. seji sevniških svetnikov so ti opravili tudi več imenovanj, nadzorni svet Komunale Sevnica ima nove člane.

Druga seja sevniških svetnikov

Na januarski seji sevniškega občinskega sveta so svetniki v nadzorni odbor Občine Sevnica imenovali pet nadzornikov, novi člani so Alojz Guček, Mojca Kuzmički, Andrej Štricelj, Martna Dremšak in Sara Damiš. Občinsko volilno komisijo v mandatu 2022–2026 sestavljajo Anton Grilc, Gregor Udovč, Aleš Mrgole in Sanja Slemenšek.

Komunala Sevnica z novim nadzornim svetom

Na seji so med drugim imenovali člane in članice komisije za pravne in splošne zadeve, pa odborov za okolje in prostor, odbora za družbene dejavnosti, odbora za gospodarstvo in kmetijstvo, odbora za finance in proračun ter sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Na seji so imenovali predstavnika soustanoviteljice Občine Sevnica v svetu javnega zavoda Posavski muzej Brežice in ter predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Posavje. Novo imenovan je bil še nadzorni svet javnega podjetja Komunala d. o. o. Sevnica.

O vrednosti točke za obračun nadomestila za stavbno zemljišče

Člani in članice Občinskega sveta Občine Sevnica so določili vrednost točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj, garaž, prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju občine Sevnica za leto 2023, ki je osnova za obračunavanje nadomestila za stavbno zemljišče. Svetniki so opredelili tudi način financiranja političnih strank v občini Sevnica, potrdili pristop Občine Sevnica v Združenje občin Slovenije ter se seznanili s poročilom o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2022 in prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2022.

(Občina Sevnica, eP)

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja