Skip to main content
V Posavju 12.3° C Četrtek, 23. marec 2023
02.03.2023
15:09
Na Senovem urejanje komunalne infrastrukture
Foto: Mestna občina Krško
V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save« Občina Krško na Senovem gradi fekalno kanalizacijo.

Dela bodo končana do junija 2023

KRŠKO Dela potekajo po fazah na posameznih odsekih in bodo zaključena junija 2023. Skupna vrednost gradbenih del znaša 1,2 milijon evrov, od tega bo nekaj več kot 67 % sofinanciranih iz evropskega kohezijskega sklada in države.

Ureditev sedmih odsekov ulic na Senovem

Omenjeni projekt obsega sedem odsekov ulic na Senovem. Gradnja fekalne kanalizacije trenutno poteka na Cesti 3. julija, na Cesti bratov Zorko (vključuje tudi odsek ulice Pot na Armes) ter na odseku Cankarjeve ceste na južnem delu Senovega (vključuje tudi odsek ulice Titova cesta). Poleg novogradnje fekalne kanalizacije, gradbena dela na nekaterih odsekih obsegajo tudi širokopasovne povezave in meteorno kanalizacijo.

Fotogalerija (Foto: Mestna občina Krško):

1,8 milijona evrov vreden projekt

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save« v občini Krško poleg kanalizacij na Senovem obsega že zgrajene odseke kanalizacij v Krškem in v Leskovcu pri Krškem. Celotna vrednost projekta znaša 1,8 milijona evrov.

Mestna občina Krško

krško
fotogalerija

Pridružite se nam