Skip to main content
V Posavju 15.4° C Petek, 30. september 2022
08.08.2022
07:42
Veliki Trn, pločnik, cesta
Grafika: PISO
Na Velikem Trnu bodo obnovili cesto, križišče in naredili pločnik. Pločnika za pečce nimajo, preglednost pa je zmanjšana zaradi brežine na levi strani ceste.

Izboljšanje prometne varnosti

KRŠKO "Z izgradnjo pločnika na tem odseku se bo izboljšala prometna varnost pešcev, izboljšala se bo peš povezava med obstoječim pločnikom in avtobusnim postajališčem. Investitor bo ugodil pobudam krajanov," pravijo v razpisni dokumentaciji.

Kaj vse bodo naredili?

V središču Velikega Trna bodo tako uredili vozišče, enostranski pločnik, zgradili bodo armiranobetonski zid, hkrati z gradbenimi deli pa bodo zgradili še vso manjkajočo komunalno infrastrukturo - novo meteorno kanalizacijo, cestno razsvetljavo, delno bodo obnovili vodovod, po potrebi pa bodo zaščitili še ostale komunalne vode.

Ponudbe zbirajo do sredine avgusta, začetek del v septembru

Na Mestni občini Krško zbirajo ponudbe za ureditev dela Velikega Trna do 18. avgusta in kot so še zapisali v objavi javnega naročila, naj bo ponudba veljavna (vsaj) od 15. septembra do 30. aprila naslednje leto, ko naj bi z deli tudi končali.

krško
ceste

Pridružite se nam