Skip to main content
Sobota, 2. december 2023
07.09.2022
09:37
Spodnji Stari Grad
Foto: ePosavje.com
Na Centru za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu je pred mesecem dni izbruhnil požar. Krajani Spodnjega Starega Gradu so zaskrbljeni, da je ta v okolju pustil večje posledice.

Zbor krajanov Spodnjega Starega Gradu

KRŠKO Na zboru krajanov bili prisotni tudi pristojni, od katerih so skušali pridobiti čim več informacij tako o vzrokih požara kot ukrepih, ki si jih izvedli in ki še sledijo. Krajani Spodnjega Starega Gradu s tem objektom tako rekoč živijo. Moti jih predvsem smrad in hrup. "To se je dogajalo leta in leta, boljše ni nič, smrdi skoraj vsak dan," nam je povedal krajan Boris Zorko. Sokrajan Aleksander Tomše dodaja, "da se je zadnje čase to kar začelo pojavljati. Ponoči je precej hrupno, zato ker na sortirni liniji, na drobljenje, delajo tri izmene. Hrup, smrad, ropot."

Zaskrbel jih je požar

Zaskrbel pa jih je predvsem požar, ki je na centru izbruhnil v začetku avgusta. Zagorelo je 150 ton mešanih komunalnih odpadkov, kamor spadajo tudi kosovni odpadki. Tomše pravi, da je izgledalo "dost grozn. Seveda so se potem postavila določena vprašanja, na to temo je bil sklican sestanek krajevne skupnosti. Določene odgovore smo s strani predsednika uprave Miljenka Muhe tudi dobili, nekatere še pričakujemo," dodaja Tomše.

Repše: "To rinejo v čevlje republiški inšpekcijski službi"

Predsednik sveta Krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad Andreas Repše ob tem pove, da so dobili "neko opravičilo. Nekih konkretnih zaključkov, kljub temu, da smo vztrajali, niso dali. Niti to, da bi kdo v lokalni oblasti, v občini Krško, bil zainteresiran, da bi naredil kakršnekoli analize na tem področju in obvestil. To rinejo v čevlje republiški inšpekcijski službi. Kdo bo seznanjen s to zadevo itn., to se ponavadi nekje izgubi, nekje skriva, karkoli že. Želimo imeti resne odgovore na to temo, zdaj, ne čez pol leta. Zdaj ljudje pobirajo pridelke s svojih vrtov, njiv. Kje v bistvu smo zdej v vsej tej zgodbi."

V vzorcih podzemnih voda niso zaznali spojin, ki nastajajo ob nepopolnem izgorevanju

Iz družbe Kostak so sicer sporočili, da je iz ocen rezultatov odpadne požarne vode, kjer je bilo analiziranih 235 parametrov, razvidno, da jih petnajst presega mejno vrednost za izpust v vode. ---

Organski polutanti

Direktorica Sektorja za ravnanje s surovinami v družbi Kostak, d. d., Jožica Stegne pravi, da je bilo za te elemente v neodvisnem mnenju ugotovljeno, da so to organski polutanti. "Gre za manjše koncentracije, ki se bodo v prihodnosti razkrojili in zato ni ocenjeno, ne predvideva se večjih negativnih vplivov na ljudi in okolico."

Vzorčenje bodo ponovili

V vzorcih podzemnih voda, s katerimi so preverjali morebitni vpliv na vodno okolje takoj po požaru, ni bilo zaznati spojin, ki nastajajo ob nepopolnem izgorevanju, kot so dioksini in furani, a bodo po zadostni količini padavin vzorčenje ponovno izvedli, s čimer bodo preverili morebiten zakasneli učinek. Rezultate analiz odvzetih vzorcev tal pa še pričakujejo.

"V eno zgradbo, ki bi nam zagotovila, da vplivov na okolje več ne bi bilo"

"Naša zahteva je bila vedno, da se to, kar je razpisano po tem okolju, pospravi in postavi v eno zgradbo, ki bo nam zagotovila, da vplivov na okolje več ne bi bilo," je še povedal Repše. Tomše pa dodal, "da zdaj pa hočemo nekaj od tega imeti. Enkrat za vselej. Glede na to, da nas je takrat nuklearna s to rento razdelila na dva dela vasi, zdaj pričakujemo od družbe Kostak, da bo odreagirala drugače. Da se bo z nekimi rentami ali kako drugače odkupila tem našim stanovalcem, predvsem otrokom."

Načrti za izgradnjo novega centra

Tudi v družbi Kostak si želijo čim manj posegov in emisij v bližnjo okolico. Kot pravi Jožica Stegne, imajo v načrtu izgradnjo novega centra, ki bo zajemal celoten proces obdelave odpadkov. "Nov center dejansko pomeni, da bo celotna tehnologija obdelave odpadkov v zaprtem objektu, kjer bodo z meritvami, s filtri, regulirane vse emisije, ki bodo potem še lahko izhajale iz takšnega objekta."

Študija protipožarne varnosti

Za novi center je tudi že pripravljena študija protipožarne varnosti, ki, kot poudarja Stegnetova, predvideva najnovejšo tehnologijo. "Tehnologijo odprtih cevi, cevnih sistemov za gašenje požara ob najmanjših prekoračitvah termomerilcev, kamer in vsega tega. V tem objektu, kjer bo obstoječa tehnologija, bomo imeli požar bistveno bolj pod kontrolo."

Manjka le še eno soglasje

Za novi center so vsa soglasja, razen enega, in sicer s strani Uprave za jedrsko varnost, že pridobili, poleg tega pa morajo okoljskemu ministrstvu predložiti še dodatna pojasnila v zvezi z avgustovskim požarom.

krško
posavski tednik
eposavje tv

Pridružite se nam

Novice iz Posavja