Skip to main content
V Posavju N/A° C Petek, 19. april 2024
17.09.2022
19:39
Zdravstveni dom Sevnica
Grafika: ePosavje.com
Popoldne smo se pogovarjali z direktorico Zdravstvenega doma Sevnica, kjer je včeraj zaradi zamenjave identifikacije dveh bolnikov v celjski bolnišnici potekala kriminalistična preiskava.

Pogovor z direktorico ZD Sevnica Vladimiro Tomšič o zamenjavi bolnikov

V sredo, 14. septembra smo v reševalni službi Zdravstvenega doma Sevnica s strani Splošne bolnišnice Celje prejeli naročilo za odvoz pacienta v Trubarjev dom Loka pri Zidanem Mostu, pojasnjuje direktorica sevniškega zdravstvenega doma Vladimira Tomšič. "Pacienta v bolnišnici prevzame ekipa dveh, in sicer je bil naročen nenujni reševalni prevoz. Ekipa je torej prevzela pacienta, ki je nepokreten in neodziven ter z dokumentacijo ob njem. Ko sta ga sodelavca pripeljala in predala v Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, bilo je približno ob 17. uri in 50 minut, je negovalno osebje, ki je stanovalca prevzelo, ugotovilo, da se priložena dokumentacija ne nanaša na pacienta pred njim, ampak na drugega, ravno tako na stanovalca omenjenega doma upokojencev. Poleg tega so ugotovili, da je bil ta pacient teden dni nazaj, torej 7. septembra, odpeljan v celjsko bolnišnico, tam pa naj bi umrl," nadaljuje Tomšičeva. 

O protokolu

Ob ugotovitvi, da dokumentacija ne ustreza osebi, sta medicinska sestra in zdravstveni tehnik takoj obvestila svojo nadrejeno, ki je v Zdravstvenem domu Sevnica pomočnica direktorice za zdravstveno nego. "Takšen je naš ustaljen protokol, ko gre kar koli narobe. Ona je nemudoma z njima opravila pogovor, opravila tudi poizvedbo, kdaj je bil pacient pripeljan v Splošno bolnišnico Celje, poklicala ekipo, ki je omenjenega pacienta odpeljala, in oba zdravstvena delavca pozvala, naj dobro pomislita, kaj je bilo in naj oba dogodka opišeta na list papirja."

Interni strokovni nadzor ni pokazal nepravilnosti

Tomšičevo so o izrednem dogodku – predvsem o pripeljanem pacientu – obvestili v četrtek, 15. septembra, ob 7. uri, kmalu zatem je odredila izredni strokovni nadzor v enoti reševalnih prevozov. "Imenovala sem komisijo, pet strokovnjakov, ki so naše zaposlene izprašali, pogledali poti in tudi korelacijo." Interni strokovni nadzor ni pokazal nepravilnosti, zatrjuje. "Kajti 7. septembra je naša reševalna služba dobila klic oz. sprejela naročilo za prevoz dveh pacientov iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu v Splošno bolnišnico Celje. Kako se izvajajo te premestitve in namestitve v avtomobil? Veste, da je šlo za dve osebi. V Sloveniji je sistem, da ko nekdo potrebuje reševalni prevoz, se ga predpiše na poseben obrazec, ki je določen s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki se mu reče nalog za prevoz. Predpiše ga lahko izbrani osebni zdravnik, nadomestni zdravnik ali napotni zdravnik. Na tej listini so osebni podatki – poleg rojstnih podatkov še razlog, zakaj človek potrebuje nenujno reševalno vozilo, s spremstvom v tem primeru. Poznamo dve vrsti nenujnih prevozov – eni so nenujni reševalni prevoz s spremstvom, drugi pa tako imenovani sanitetni prevoz. Nalog je vedno izdan na ime in priimek pacienta. Gre za ustaljen postopek in ga izvajajo po vsej državi. Se pravi, nalog se izda na osebo in ne na prevozno sredstvo."

Kako poteka premestitev pacienta iz socialno varstvenih zavodov v reševalno vozilo?

Že naročilo je bilo takšno, da je en pacient neodziven in ležeč, drug pa lahko sedi polsede in je pogovorljiv. S takim naročilom so se tudi odpravili do doma upokojencev, vendar vedno se preverja zdravstveno stanje pacienta, ker se na nenujnih prevozih ne mudi, pojasnjuje Vladimira Tomšič. "Reševalec in medicinska sestra gresta z nosili, ki so prevozna, v sobo. Na sobah socialno varstvenih zavodov piše ime in priimek stanovalca. Na prevozna nosila se pacienta, ki je težko pokreten ali nepokreten, naloži iz postelje, v reševalnem vozilu pa se ga fiksira na posteljo. Takšni ljudje seveda ne pridejo iz sobe sami. Pokretni že, nepokretni pa ne. Ob tem se naredi predaja dokumentacije in človeka v njegovi sobi. V tem konkretnem primeru so enega pacienta položili na posteljo. V reševalnem vozilu nimamo dveh postelj, imamo pa kardiološki stol in še stole, če bi bil še kdo pokreten. Mi imamo vozila registrirana za prevoz več pacientov hkrati. Ampak vsak pacient ima svoj nalog za prevoz. Drugi pacient pa je bil odziven in odgovarjal na vprašanja. Prevoz je potekal tako, da je zdravstveni tehnik peljal do bolnišnice, medicinska sestra pa je bila zadaj v kabini skupaj s pacientoma. Enega je v tem primeru opazovala, z drugim pa vzpostavljala kontakt, se z njim pogovarjala o njegovem počutju. Zakaj je spremljevalec pri takih bolnikih? Ker bi lahko bruhali, ker bi lahko bil zadaj kakšen izreden dogodek. Takrat bi vozilo ustavili in bi pomagal še drugi reševalec. Tako so ju pripeljali v Splošno bolnišnico Celje, kjer so enega po enega z dokumentacijo predali triažni medicinski sestri v urgentnem centru."

Po obisku kriminalistov ...

Kriminalisti so nas obiskali že 15. septembra, ker so želeli imeti podatek, kdo je izvajal omenjeni prevoz, kateri dve osebi, je nadaljevala Tomšičeva. "Seveda smo kot zavod posredovali njuni telefonski številki, tako da sta bili dan zatem, 16. septembra, pozvani na individualni razgovor oz. dolg pogovor, torej z vsako osebo posebej. Več informacij pa nimam in vam jih ne morem dati."

Uvajajo identifikacijo z osebnim dokumentom

Ob tem Tomšičeva izpostavlja, da so vsi zdravstveni delavci obvezani do identifikacije pacienta. "Od identifikacij na primarni zdravstveni ravni vidimo veliko potrebo prav pri prevzemanju pacientov. Imamo na primer velik socialno varstveni zavod Impoljca, kjer so stanovalci kategorizirani z duševno motnjo, tudi njih prevažamo na razne nenujne preglede in potrebujejo spremljevalca. Spremljevalec ni z Impoljce, ampak je naš, zato sva s tamkajšnjo direktorico Darjo Cizelj že vzpostavili stik, da naredimo nek protokol identifikacije zaradi varnosti in pacienta, da se nam kaj takega ne bi več zgodilo."

Poleg kartice zdravstvenega zavarovanja še osebni dokument s fotografijo

Dodala je še, da so se v Zdravstvenem domu Sevnica odločili, da bodo odslej paciente prosili, da poleg kartice zdravstvenega zavarovanja predložijo še osebni dokument s fotografijo. "To velja predvsem za paciente, ki jih ne poznamo. Veliko imamo tujih pacientov, s katerimi je zaradi nepoznavanja jezika komunikacija težja." Ob izrednem dogodku je Tomšičeva sklicala vse svoje sodelavce, da bi jih o tem obvestila. "Zraven sta bila tudi kolega, za katere je to velika preizkušnja. To sta mladi osebi, na začetku poklicne poti, ki svoje delo opravljata odgovorno. Sta dobra človeka in seveda, ko je sum malomarnosti pri delu in kaznivega dejanja, je to hud stres za vsakogar, ne le za mladega človeka," je zaključila direktorica Zdravstvenega doma Sevnica.

(eP)

sevnica
zdravstveni dom sevnica
zdravje

Pridružite se nam

Novice iz Posavja