Skip to main content
Sreda, 21. februar 2024
13.12.2022
09:14
Most na Borštu
Foto: ePosavje.com
Po nedeljskem udrtju enega od stebrov lesenega mostu čez reko Krko na Borštu v občini Brežice je most zaprt za ves promet. Župan Ivan Molan pravi, da bodo naredili vse, da bo most zgrajen čimprej.

Most na Borštu zaprt za promet

BREŽICE Po nedeljskem udrtju enega od stebrov na lesenem mostu čez reko Krko na Borštu so si v ponedeljek župan Občine Brežice Ivan Molan s sodelavci in poslanko Državnega zbora Republike Slovenije Natašo Avšič Bogovič ogledali nastalo škodo. Molan napoveduje, da bo občina naredila vse, da bodo nov most zgradili čimprej.

Nadejajo se, da bi k obnovi pristopilo tudi Ministrstvo za obrambo

"Visoke vode so uničile most na Borštu in po mojem ni več primeren za uporabo, zato bomo v občini Brežice naredili vse, da bomo čimprej prišli do novega mostu. V letošnjem letu smo že izdelali geološke raziskave, ki so osnova za gradnjo. Sedaj bomo šli v razpis skupnega naročila projektiranja in izgradnja tega mostu," napoveduje Molan. Ob tem je izrazil željo, da bi v skladu z dogovorom o sofinanciranju lokalne infrastrukture projektu pristopilo tudi Ministrstvo za obrambo. "V najhitrejšem času bomo poskusili z njimi skleniti dogovor o sofinanciranju in ta most v naslednjem letu popolno novega zgraditi," dodaja.

Avšič Bogovič: "Maksimalno se bom potrudila, da pride do ustreznega financiranja"

Poslanka Državnega zbora Republike Slovenije Nataša Avšič Bogovič je dodala, da je bila že v preteklosti seznanjena o stanju mostu na Borštu in da je prepotreben obnove. "Glede na to, kar se je zgodilo, ko se je izkazalo, da most več ne zdrži, se bom maksimalno potrudila, da pride do ustreznega financiranja s strani Ministrstva za obrambo tudi na strani države," dodaja.

Fotogalerija (Foto: ePosavje.com):

Kako daleč je projekt novega mostu?

Za nov most na Borštu je v izdelavi projektna naloga, v roku meseca dni pa bo občina objavila javno naročilo za izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za novi most in za izgradnjo novega mostu. V mesecu novembru so sicer že naredili geološke in geomehanske raziskave tal v reki Krki, ki bodo osnova za izdelavo projektne dokumentacije, kateri način je najustreznejši za obnovo oz. gradnjo novega mostu.

Zapora predstavlja veliko težavo za občane na levem in desnem bregu Krke

Predsednik Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki Damjan Kodrič je po ogledu mostu povedal, da je vodostaj reke Krke načel borški most in drevesa so ga poškodovala do te mere, da je predstavlja nevarnost tudi za pešce, zato je zaprt. "Zapora mostu pa predstavlja veliko težavo za občane na levem in desnem bregu Krke. Podobno se nam je zgodilo pred leti z mostom v Cerkljah ob Krki. Želimo si, da bi interventno stekla izgradnja novega most na Borštu. Pri novem mostu pa je treba razmišljati o povečanju razponov med stebri in o leseni konstrukciji v kombinaciji s kovino kot pri cerkljanskem mostu," dodaja.

Most na Borštu

Zgodovina lesenega mostu na Borštu

Prvi leseni most čez reko Krko na Borštu so začeli graditi v začetku avgusta leta 1939 in končali leta 1941. Most so vaščani veliko uporabljali in je bil zato v letu 1963 temeljito obnovljen. Potem ga niso več obnavljali. Most je načel zob časa in so ga zato leta 1972 zaprli. Leta 1976 je bil zgrajen novi most čez reko Krko, ki ga je zgradila JLA (jugoslovanska vojska). Ta pa ni bil zgrajen iz tako kvalitetnega lesa in je kmalu začel razpadati. Zopet so morali prehod čez reko Krko zapreti. Občina je na začetku tega tisočletja poskrbela, da je bil most ponovno obnovljen in odprt za prevoz, tako je tudi še danes (iz zapisa Roberta Zorka o vasi Boršt, 2002, objavljeno v Posavskem Obzorniku).

Kot pravijo domačini, je bil v 1993 zgrajen nov (tretji) most na mestu starega mostu, leta 2000 je bil že potreben obnove in obnovljen zaradi posedanja, Občina Brežice pa je čez manj kot desetletje, leta 2009 spet obnovila dotrajani leseni most. Dela obnove so v 2009 zajemala zamenjavo prečnih nosilnih elementov, dodatnih vzdolžnih nosilcev (zamenjava dotrajane vzdolžne podporne konstrukcije), mostnic, mostne ograje in voziščnega parketa.

Obnovljeni most na Borštu je bil eden izmed projektov, ki jih skladno s sklenjenim protokolom o medsebojnem sodelovanju z Občino Brežice sofinanciralo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. V sklopu investicije so se izvedli tudi ukrepi za omejitev hitrosti ter odstavno čakalni prostor za vozilo pri vstopu na premostitveni objekt. Vrednost investicije je bila 118.000 evrov (takrat je dobrih 59 % vrednosti sofinanciralo ministrstvo, ostalo pa občina).

Vir: Občina Brežice

brežice
fotogalerija
ceste

Pridružite se nam

Zadnje novice