Skip to main content
V Posavju N/A° C Petek, 19. april 2024
10.12.2022
13:33
Zapora, nadvoz nad Savsko cesto
Grafika: PISO
V začetku tega tedna je bil čez novi nadvoz, ki povezuje industrijsko cono z regionalno cesto skozi mesto Sevnica, speljan promet.

Nov nadvoz čez železnico je že v funkciji

SEVNICA Izgradnja nadvoza čez trebanjsko železniško progo je osrednji del projekta »Komunalno opremljanje v PC Sevnica«. Njegovo realizacijo sta s sredstvi podprli Evropska unija in Republika Slovenija. Za projekt v višini dobrih 1,7 milijona evrov je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 831.015,75 evrov, Republika Slovenija pa 277.005,25 evrov. Poglavitni namen naložbe je bila ustrezna infrastrukturna ureditev dostopne ceste v poslovno cono. Z ukinitvijo izvennivojskega križanja z železniško progo je dostop do poslovne cone ustreznejši, s čimer se obstoječim in novim podjetjem omogoča boljše in optimalno izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Glavni cilj projekta je namreč spodbuditi nadaljnji razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji.

Prenova križišča v krožišče

Izgradnja nadvoza čez trebanjsko progo je del širših prometnih izboljšav tega območja. V navezavi na regionalno cesto Boštanj–Planina (R2-224) je pred izvedbo rekonstrukcija križišča v krožišče. Izvajalec bo v kratkem pričel z deli, najprej na območju podpornega zidu, ki je bil urejen v sklopu izgradnje nadvoza. Nosilec projekta izgradnje krožišča je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Ko bo širša ureditev realizirana in urejeni vsi ukrepi za ustrezno varnost vseh udeležencev v prometu, bo sproščen tudi trenutno zaprt hodnik za pešce na nadvozu.

Občina Sevnica

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja